Specian syksyn gradustipendit on myönnetty Titta Rikkosen ja Katja Ylisiuruan ansiokkaille pro gradu -tutkielmille. Lämpimät onnittelut molemmille!

”Meissä asiantuntijoissa on ihan valtava voima, kun sitä uskalletaan käyttää” – Asiantuntijatyön yhteisöllisen suunnittelun ja kokonaisvaltaisen organisoinnin mahdollisuudet

Titta Rikkosen pro gradu -tutkielman aihe on erittäin mielenkiintoinen ja ajankohtainen Specian jäsenten näkökulmasta. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, millaisena asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt ja heidän esimiehensä kokevat asiantuntijatyön organisoinnin nykytilan. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin, minkälaisia kehittämismahdollisuuksia asiantuntijatyön suunnittelussa ja muotoilussa on sekä mitä haasteita niihin liittyy.

Lajintunnistuksesta laaja-alaiseen osaamiseen: ympäristökasvatuspainotteinen opetusryhmä

Katja Ylisiuruan pro gradu -tutkielman aihe tukee erityisesti Specian opetus- ja koulutustyötä tekevien jäsenten asiantuntijuuden kehittymistä. Tutkielmassa  lähestytään ympäristökasvatusta laaja-alaisesti yhdistellen tutkimuksessa aikalaiskeskustelua koulutuksesta ja sen rahoituksesta, näkökulmia opettajan osaamisen kehittämisestä sekä ympäristökasvatuksen teoreettisia suuntaviivoja. Tuloksina rakennetaan kuvauksen siitä, millainen opetusryhmä olisi ja mitkä ehdot sen toiminnalle ovat.


Voittajatyöt on julkaistu Specian gradupankissa. Gradupankki on specialaisille opiskelijoille tarkoitettu jäsenpalvelu. Haluamme tukea työelämälähtöisen tutkimustiedon kokoamista edustamiltamme humanistisilta ja kasvatustieteellisiltä asiantuntija- ja koulutusaloilta. Gradupankin ideana on antaa opiskelijalle mahdollisuus tutkia jäseniämme kiinnostavia työelämän haasteita sekä edistää ammatillista ja koulutuksellista edunvalvontaamme.