Specian gradustipendit jaettiin tänä keväänä ensimmäistä kertaa. Gradustipendin saajat julkaistiin tänään iltapäivällä graduesittelyiden yhteydessä. Specian gradustipendi on arvoltaan 500 euroa.

Specia haluaa tukea asiantuntijatyöstä ja johtamisesta tehtävää tutkimusta sekä tarjota jäsenilleen tuoretta tutkittua tietoa työelämästä. Specia palkitsee asiantuntijatyöhön ja/tai johtamiseen liittyviä pro gradu -tutkielmia kaksi keväällä, kaksi syksyllä.

Tämän kevään Specian gradustipendit myönnetään seuraaville:

KITI LAITISELLE tämän pro gradu -työstä otsikolla ”Kyl me niinku yhdessä tää tehdään” – Jaettu asiantuntijuus ja ikääntyminen. Gradu on hieno ja ajankohtainen keskustelunavaus ikääntyvien työntekijöiden asiantuntijuuteen sekä heidän käsityksiinsä jaetusta asiantuntijuudesta. Gradu tuo lisää tietoa ja syvyyttä Specian toimintaan. Lisäksi gradun tuloksia voi hyvin hyödyntää esimerkiksi ikäjohtamisen kysymyksissä.

RAUNA RAHJALLE tämän pro gradu -työstä otsikolla ”Mediakasvatuksen sosiaalisia representaatioita tapailemassa: näkemyksiä eurooppalaisilta asiantuntijoilta”. Gradu on oivaltava puheenvuoro ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun medialukutaidon tärkeydestä ja ottaa kantaa asiantuntijatyön valtarakenteisiin. Gradun erityisinä ansioina pidettiin tutkijan todella laajaa perehtyneisyyttä aiheeseen sekä tutkimuksen kansainvälisen aspektin taitavaa hyödyntämistä.

Stipendihakemuksia tuli kaiken kaikkiaan seitsemän. Aiheina olivat kehityskeskustelut, ikääntyvät asiantuntijat, mediakasvatus, akateeminen identiteetti, asiantuntijoiden toimintakyky sekä työelämäosaaminen.

Hakemukset ja gradut olivat kautta linjan erittäin mielenkiintoisia ja hyvin laadukkaasti tehtyjä. Hyödynnämme hakijoiden suostumuksella kaikkien gradujen tuloksia Specian viestinnässä ja toiminnan kehittämisessä.

Iso kiitos kaikille stipendiä hakeneille ja tänään gradunsa tuloksia esitelleille Suvi Kekkoselle ja Minna Ruolannolle. Oikein lämpimät onnittelut voittajille!

Gradustipendin hakijat Suvi Kekkonen ja Minna Ruolanto esittelivät gradunsa tuloksia muille specialaisille. Kuva: Netta Metsäaho.

Lisätiedot Specian gradustipendistä:

Netta Metsäaho
suunnittelija, opiskelijatoiminta ja viestintä
netta.metsaaho@specia.fi
050 433 6579