Specia tukee asiantuntijuuden ja työelämän ajankohtaista tutkimusta kaksi kertaa vuodessa jaettavilla 500 euron suuruisilla Specian gradustipendeillä. Tämän kevään stipendin saajien tutkielmissa korostuivat ajankohtaisuus ja innovatiiviset tutkimusmenetelmät asiantuntijateemoja painottaen.

Suuret onnittelut stipendin saajat Siina Nieminen ja Pia-Christina Roth!

Niemisen gradussa syvennytään itseohjautuvuuden ja toimijuuden teemoihin sosiaali- ja terveysalalla otsikolla ”Onnistuneita ja haastavia asiakaskohtaamisia: sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö asiakkaan toimijuutta tukemassa.” Roth puolestaan käsittelee artikkeligradun muodossa ajankohtaista Tampere 3 -hanketta muutosjohtamisen näkökulmasta otsikolla ”Tampere3 ja muutosjohtaminen – Viestintä, osallistaminen ja luottamus tutkimus- ja opetushenkilökunnan kertomuksissa.

Lisää graduista päästään kuulemaan vielä lähitulevaisuudessa blogikirjoitusten muodossa!