CV eli ansioluettelo on työnhakijan yksi tärkeimmistä dokumenteista ja ensimmäinen mahdollisuus esitellä itsensä. CV on hakijan käyntikortti, panosta siihen!

Viisi vinkkiä ansioluettelon laatimiseen

 1. RÄÄTÄLÖI CV aina haettavan työtehtävän ja työnantajaorganisaation mukaisesti sekä sisällöltä että ulkoasultaan. Älä lähetä samaa CV:tä useampaan paikkaan.
 2. TUO OSAAMISESI ESIIN Tuo ansioluettelossa esiin haettavan tehtävän kannalta olennainen osaaminen. Avaa työnkuvat kattavasti, mutta napakasti ja muista konkreettisuus. On esimerkiksi eri asia sanoa järjestäneensä tapahtumia kuin sanoa järjestäneensä kolme 100 hengen tapahtumaa. Muista, että osaamista on myös muu kuin palkkatyössä saatu osaaminen!
 3. PITUUS Hyvä ansioluettelo on pituudeltaan 1–2 sivua. Tiivistäminen ja oman osaamisen tunnistaminen ovat työnhaussa olennaisia taitoja. LinkedIn-profiililla voi tarvittaessa täydentää CV:tä.
 4. OIKEINKIRJOITUS Tarkista ansioluettelon oikeinkirjoitus! Ammattimainen kuva rakentuu monesta tekijästä, yksi näistä on oikeinkirjoitus.
 5. ULKOASU Ansioluettelon ulkoasuun kannattaa panostaa ainakin sen verran, että teksti on helposti luettavaa ja ilmavasti taitettu.

CV:n rakenne

[ikoni icon-name=”icon-download”] Lataa CV-pohja (docx)

Visuaalisesti kiinnostavia CV-pohjia löytyy myös verkosta, esimerkiksi Canva tai Desygner.

Henkilötiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Yksi puhelinnumero
 • Yksi sähköposti
 • Linkki LinkedIn-profiiliin
  • Verkostot ovat työnhaussa olennaisessa osassa ja verkostoja kannattaa alkaa luoda jo opiskeluaikana: myös virtuaaliset verkostot tärkeitä
  • LinkedIn-profiili täydentää cv:tä
 • Siisti ja asiallinen (kasvo)kuva

Profiili

 • Alkuun oman osaamisen myynti-/hissipuhe, esim. otsikolla ”Vahvuuteni tähän tehtävään tähän yritykseen”
  • kokonaiskuva sinusta
  • Myyntivaltit, osaaminen, taidot, työskentelytapa, persoona
  • Noin 5 virkettä / 1 kappale

Koulutus

 • Järjestys: uusimmasta vanhimpaan
 • Pääaine/suuntautuminen, mahdolliset sivuaineet/opintokokonaisuudet
 • Opinnäytetyön aihe ja arvio
 • Arvioitu valmistumisaika
 • Arvioitu valmistuminen 2018 tai Opintopisteet: 160/210 op
 • Kurssit
 • Kaikki eivät ole pakollisia: poimi CV:hen haettavan työn kannalta olennaisimmat

Työkokemus

 • Poimi vain haettavan tehtävän kannalta tärkeät työtehtävät CV:hen.
 • Mikäli mahdollista, käytä lukuja – saat uskottavuutta, konkretiaa ja asiantuntevuutta
 • Voit kertoa esimerkiksi näistä:
  • Kerro saavutuksistasi
  • Olet ollut vastuussa jostain
  • Olet käynnistänyt jotain
  • Olet opetellut uutta
  • Olet saanut toimintaa laajennettua, parannettua, vakautettua
  • Olet keksinyt jotain tai ottanut jotakin ensimmäisenä käyttöön
  • Olet saanut osapuolet puhaltamaan yhteiseen hiileen
  • Olet saanut positiivista palautetta
 • Pitkä pätkittäinen työkokemus voi laittaa liitteeksi tai niputtaa pariin lauseeseen: ”Lisäksi vuosina xxxx-xxxx olin töissä näissä ja näissä paikoissa näissä ja näissä tehtävissä.
 • Jos esimerkiksi työkokemusta on kertynyt vasta vähän, voi CV:hen laittaa myös erilaiset ryhmä- ja harjoitustyöt, joissa opituista taidoista on hyötyä haettavan tehtävän kannalta

Kielitaito

 • Mitä kieliä osaa, minkä verran osaa, missä on oppinut ja missä tehtävissä käyttänyt kieltä
 • Arvioi sekä suullinen että kirjallinen kielitaitosi
 • Muista konkretia: ”Asiakaspalvelutyössä työkielenäni oli englanti ja ruotsi.”
 • Voit hyödyntää Europass-ohjeita (itsearviointilokerikko)
  • ”Kirjoittaminen, B2: Pystyn laatimaan kirjoitelman tai raportin, jossa välitän tietoa tai esitän perusteluja jonkin tietyn näkökannan puolesta tai sitä vastaan.”

ICT-taidot

 • ICT-taidot = tieto- ja viestintätekniikkataidot
 • Mitä tieto- ja viestintäteknologisia taitoja sinulla on, joista on haettavan tehtävän kannalta hyötyä, esim. taulukko-ohjelmat (Excel-osaaminen!), tekstinkäsittelyohjelmat (Word), esitysgrafiikkaohjelmat (PowerPoint, Prezi), viestintäalustat (Facebook, Twitter, Snapchat jne.), taitto-ohjelmat (Scribus, inDesign), kuvankäsittelyohjelmat (Gimp, Photoshop)
 • Älä vain luettele nimiä – muista arvioida taitosi
 • Some!

Luottamustehtävät

 • Listaa tähän koulutuksen ja työkokemuksen tavoin: aika, paikka, nimike ja tehtävät
 • Jos sinulle on kertynyt luottamustehtäviä, merkitse ne ansioluetteloosi
 • Olet saanut luottamustehtävien hoitamisen kautta tärkeää osaamista – älä piilota sitä!

Vapaa-aika

 • Vapaa-aika: tärkeä osio, olet ihminen ja on inhimillistä, että on elämää myös työn ulkopuolella
 • Harrastukset – mahdollisuus tuoda persoonaa esiin!
 • Persoonalla on rekrytoinnissa väliä – työnhakijan tulee sopia työyhteisöön

Suosittelijat

 • Vaihtoehto a) Suosittelijoiden tiedot: nimi, titteli, yritys, puhelinnumero
 • Vaihtoehto b) ”Suosittelijat saa pyydettäessä”
 • Vaihtoehto c) Suosittelijoiden kirjoittamat lyhyet (muutama virke) suosittelutekstit sinusta, esim. CV:n liitteeksi, otsikoksi esim. ”Minusta sanottua”
 • Muista aina kysyä lupa suosittelijoilta!

Tsemppiä työnhakuun!

Amalia Ojasen (Akavan Erityisalat) työnhakuesityksen pohjalta koonnut Netta Metsäaho (Specia).


Tutustu myös Akavan Erityisalojen Työuran alkuun -oppaaseen! Oppaasta löydät vinkit muun muassa hakemuksen kirjoittamiseen, työhaastatteluun sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen työnhaussa.