Specia ry on asiantuntijoiden ja esihenkilöiden akavalainen ammattijärjestö. Tehtävämme on edistää jäsentemme osaamista ja palkkausta sekä neuvoa jäseniämme työsuhdekysymyksissä.  Vastaamme myös ammatillisesta edunvalvonnasta jäsentemme aloilla. Monialainen jäsenistömme työskentelee eri sektoreilla asiantuntija ja esihenkilötehtävissä.

Olemme osa Akavan Erityisaloja ja sitä kautta kuulumme Akavaan. Akavan Erityisalat tarjoaa jäsenillemme työmarkkinaedunvalvonnan, eli neuvottelee esimerkiksi jäsentemme työehtosopimuksista. Jäsenemme saavat myös tätä kautta lakipalvelut, työsuhdeneuvontaa sekä urapalveluja. Jäsenemme ovat mukana neuvottelu- ja toimikunnissa, jotka koordinoivat eri sektoreiden edunvalvontaa. Jokainen jäsen kuuluu myös Erityisalojen työttömyyskassa Erkoon, joka tarjoaa jäsenillemme työttömyysturvan.

Specian strategia

Visio: Jäsenet, jäsenet, jäsenet

Jäsenlähtöisyys

Rohkeana edelläkävijänä Specia panostaa yhteisöllisyyteen ja edunvalvontaan. Mahdollistamme joustavan, jäsenen ehdoilla tapahtuvan osallistumisen. Jäsenyys on alusta, jolle tullaan oppimaan, kokemaan, verkostoitumaan ja hakemaan merkitystä työelämässä.

Luotettavuus

Specian toiminta perustuu tutkittuun tietoon, tulevaisuusorientaatioon ja uusiin yhteistyökumppanuuksiin. Toimimme arvostettuna asiantuntijatahona työelämää kehittävissä verkostoissa.

Asiantuntijoiden tulevaisuus

Specia on asiantuntijoiden ainoa oikea edunvalvoja. Panostamme jäsenten ammatilliseen edunvalvontaan, tasa-arvoon sekä hyvinvointiin uran eri vaiheissa. Specian perusta on tulevaisuuden työn asiantuntijuus, elinikäinen oppiminen sekä hyvinvoiva ja monialainen jäsenistö.

Tavoitteemme:

  • Tulevaisuuden ammattiliitto
  • Jäsenten osaamisen kehittäminen
  • Fiksu talous
  • Rohkeasti Specia

Arvot

Yhteisöllisyys

Jäsenillämme on monipuolista osaamista sekä halu oppia uutta ja inspiroitua muiden asiantuntijoiden ajatuksista. Specia haluaa mahdollistaa arvokkaita jäsenkohtaamisia ja tuoda yhteisöllisyyden aivan uudelle tasolle toiminnassamme.

Henkilökohtaisuus

Kohtaamme jäsenet yksilöinä, omassa ainutlaatuisessa tilanteessaan. Yksi tärkeimmistä missioistamme on henkilökohtaisuus, sekä arvona että toimintatapana.

Eettisyys

Noudatamme toiminnassamme eettisyyden ja kestävän kehityksen periaatteita. Ilmastonmuutos ja globaali eriarvoisuus ovat yhteisiä ongelmia, joiden torjumiseen meillä on yhteinen velvollisuus.

Yhdenvertaisuus

Työelämän monimuotoistuus ja tasa-arvon toteutumiseen työelämässä on vielä matkaa. Specialla on keskeinen rooli työelämän kehittäjänä ja siksi yhdenvertaisuuden edistäminen koko yhteiskunnassamme on keskeisin tehtävämme.

Yhteiskuntavastuuta yhteistyökumppaneiden kanssa

Specia tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa palvellakseen paremmin jäsenistöään. Olemme verkostoituneet ydinalojemme muihin toimijoihin ja toteutamme lisäksi erilaisia kampanjaluonteisia yhteistyöprojekteja erilaisten jäsenetujen tarjoamiseksi.

Specia haluaa myös toiminnallaan olla osana globaalia solidaarisuusliikettä. Specian hallitus myöntää vuosittain 0,7 % yhdistyksen vuosibudjetista kehitysyhteistyöhön. Tämä panostus on viime vuosina käytetty SASKin hanketoimintaan. Specia on myös Reilun kaupan jäsenjärjestö, sillä haluamme edistää hyviä työoloja ja oikeudenmukaista palkkausta myös globaalilla tasolla. Specia ry käyttää tilaisuuksissaan mahdollisuuksien mukaan Reilun kaupan tuotteita sekä järjestää Reilut kahvit -jäsentilaisuuksia vaihtuvin asiantuntijateemoin.