Specia ry on asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä työskentelevien moniosaajien oma ammattijärjestö. Tehtävämme on edistää jäsentemme osaamista ja palkkausta sekä neuvoa jäseniämme työsuhdekysymyksissä.  Vastaamme myös ammatillisesta edunvalvonnasta jäsentemme aloilla. Monialainen jäsenistömme työskentelee eri sektoreilla asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä.

Olemme osa Akavan Erityisaloja ja sitä kautta kuulumme Akavaan. Akavan Erityisalat tarjoaa jäsenillemme työmarkkinaedunvalvonnan, eli neuvottelee esimerkiksi jäsentemme työehtosopimuksista. Jäsenemme saavat myös tätä kautta lakipalvelut, työsuhdeneuvontaa sekä urapalveluja. Jäsenemme ovat mukana neuvottelu- ja toimikunnissa, jotka koordinoivat eri sektoreiden edunvalvontaa. Jokainen jäsen kuuluu myös Erityisalojen työttömyyskassa Erkoon, joka tarjoaa jäsenillemme työttömyysturvan.

Specian strategia

Visio

Specialaiset moniosaajat hyödyntävät kykyjään ja potentiaaliaan rohkeasti. Heitä arvostetaan työmarkkinoilla, joilla he rakentavat oikeudenmukaista, kestävää tulevaisuutta. Specia on heidän joukkovoimansa ja yhteisöllinen tukikohtansa.

Jäsenprofiili

Speciassa moniosaajuus tarkoittaa monialaista asiantuntijuutta, halua oppia uutta ja luoda vuoropuhelua. Moniosaajan uteliaisuus, innovatiivisuus ja halu kehittyä ovat kilpailuetu. Moniosaaja haastaa jäykkyyden, kokoaa osaamisen ratkaisuiksi sekä rohkaisee oppimaan yhdessä. Esihenkilöasemassa moniosaaja asettaa tavoitteet ja innostaa yhteisön saavuttamaan ne.

Tavoitteemme:

  • Arvostettu moniosaaja
  • Hyvinvoiva moniosaaja
  • Vastuullinen Specia
  • Rohkeasti Specia!

Arvot

Yhteisöllisyys

Mahdollistamme jäsenkohtaamisia asiantuntijayhteisössä.

Henkilökohtaisuus

Kohtaamme jäsenen henkilökohtaisesti ja arvostavasti.

Eettisyys

Huomioimme kaikessa toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteet.

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuuden edistäminen työelämässä on keskeisin missiomme.

Specian vastuullisuusstrategia

Ammattiyhdistysliikkeellä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten ilmastoystävällisessä ja eettisessä työympäristössä vietämme kahdeksan tuntia päivässä. Speciana olemme mukana tekemässä kestävää tulevaisuuden työelämää asiantuntijoille ja esihenkilöille.

Vuonna 2019 olemme antaneet tukemme Ilmastoveiviin ja Korvaamaton-kampanjaan.

1. Tuemme vaikuttavaa kehitysyhteistyötä.

Specian hallitus myöntää vuosittain 0,7 % yhdistyksen vuosibudjetista kehitysyhteistyöhön. Tämä panostus on viime vuosina käytetty SASKin hanketoimintaan. Käy lukemassa lisää ajatuksiamme siitä, mikä on vaikuttavaa kehitysyhteistyötä.

2. Tarjoamme tilaisuuksissamme vain kasvis- ja kalaruokaa.

Sillä, mitä syömme päivittäin on merkittävä vaikutus ilmastoomme ja haluamme omalla toiminallamme minimoida ilmaston kuormituksen tilaisuuksiemme tarjoiluissa. Olemme myös Reilun kaupan jäsenjärjestö, sillä haluamme edistää hyviä työoloja ja oikeudenmukaista palkkausta myös globaalilla tasolla. Käytämme tilaisuuksissamme mahdollisuuksien mukaan Reilun kaupan tuotteita.

3. Minimoimme turhan paperin käytön.

Emme tulostele turhaan papereita ja kokousten materiaalit ovat sekä hallituksen että yhdistyksen kokouksissa ensisijaisesti digitaalisessa muodossa.

4. Panostamme hyviin etäkokouksiin.

Specian hallituksen kokouksista vuosittain vähintään yksi pidetään kokonaan etäkokouksena. Lisäksi tarjoamme Specian hallituksen kokouksiin aina mahdollisuuden osallistua etänä. Voit lukea vinkkimme etäkokousten järjestämiseen täällä.