Specia – Experter och högre tjänsteman rf är en fackförbund som bevakar sina medlemmars intressen i arbetslivsfrågor.

Till din hjälp har du en hel stab med jurister, ombudsmän, förhandlare och övriga verksamma. Vid sidan av de yrkesmässiga tjänsterna har Specias medlemmar tillgång till en hel del medlemsförmåner. Specia har över 7000 medlemmar.

Medlemsavgift

Din medlemsavgift ger dig tillgång till Speciass och Akavas Specialorganisationers service samt möjlighet till inkomstrelaterat utkomstskydd vid arbetslöshet.

Du kommer väl ihåg att du får dra av medlemsavgiften i beskattningen!

Medlemsavgiften för speciamedlemmar är 1 % och betalas på den förskottsinnehållningspliktiga inkomsten av huvudsyssla, t.ex. bruttolönen, semesterersättningar, semesterpenning, s.k. stödpaket och naturaförmåner (bl.a. lunch-, bil- och telefonförmåner) samt på de förmåner som Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko betalar ut (bl.a. inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning och utbildningsstöd).

Medlemsavgift betalas inte på optioner, dagtraktamenten, kilometerersättningar och FPAs dagpenning.

Om du har flera arbetsgivare, t.ex. två deltidsanställningar, betalas medlemsavgift på bägge löneinkomsterna.

Om du får en ekonomisk förmån när ditt anställningsförhållande upphör, ett s.k. stödpaket, på grund av ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, ska normal medlemsavgift betalas även på denna inkomst.

Den procentuella medlemsavgiften betalas också på förmåner utbetalade av arbetslöshetskassan. Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko innehåller automatiskt medlemsavgiften på de förmåner som utbetalas.

Studerande och studielediga är befriade från medlemsavgiften. Om du arbetar vid sidan av studierna är din medlemsavgift procentuell och betalas på löneinkomster som är föremål för förskottsinnehållning.

En medlem som är bosatt utomlands betalar en medlemsavgift på 10 euro per månad (gäller inte utstationerade arbetstagare).

Medlemsavgiften för pensionärer är 70 euro per år (engångssumma). Om du gått i pension mitt under ett år debiteras medlemsavgiften endast för den återstående delen av året som en engångssumma (5,83 euro per månad).

Medlemsavgiften för yrkesutövare och företagare är 200 euro per år (engångssumma eller 16,66 euro per månad). Om du ansluter dig eller inleder din företagsverksamhet mitt under ett år debiteras medlemsavgiften endast för den återstående delen av året.

Hur betalar jag medlemsavgiften, själv eller med fullmakt

Du kan använda nätbanksförbindelsen i den elektroniska tjänsten för att betala medlemsavgiften.

Uppdatera dina ändrade medlemsuppgifter