#uskallapyytää-arvonnan säännöt.

Arvontaan voi osallistua 5.-22.11.2018 välisenä aikana.

Specia ry järjestää seitsemälle arvonnan voittaneelle Specian jäsenelle palkka-avoimuuden teemalla olevan koulutustilaisuuden, johon sisältyy kilpailun ohessa mainitut tarjoilut ja goodiebagit. Jokainen arvonnan voittanut henkilö saa ottaa yhden kaverinsa mukaan tilaisuuteen.

Arvonnan voittajat valitaan 23.11.2018. Heihin ollaan yhteydessä sosiaalisen median kanavan kautta tai sähköpostitse. Arvonnan voittajien valinnan yhteydessä tarkistetaan heidän jäsenyytensä Akavan Erityisalojen jäsenrekisteristä.

 

  1. Kilpailun järjestäjä 

Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry

Snellmaninkatu 19–21 F 13

00170 Helsinki

toimisto@specia.fi

Y-tunnus 0932169-5

 

  1. Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä kerrotaan selvästi kyseisen kilpailun yhteydessä.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Specian jäsenet.

Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on Specialla oikeus hylätä osallistuminen.

 

  1. Voittajien valitseminen ja ajankohta

Kilpailun voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Arvonta tapahtuu kilpailun päättymisen jälkeen, ja arvonnan päivämäärä ilmoitetaan kyseisen kilpailun yhteydessä. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sosiaalisen median tai jäsenrekisteristä saadun sähköpostiosoitteen kautta. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, on Specialla oikeus valita tilalle toinen voittaja.

 

  1. Palkinnot

Arvonnan palkinnot on määritelty kyseisen arvonnan yhteydessä. Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan.

 

  1. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja Specian päätöksiä. Specia ry pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä näillä kilpailuja koskevilla sivuilla.

 

  1. Henkilötietojen käsittely

Specia käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Specia ry ei luovuta osallistujien tietoja ulkopuolelle kolmansille tahoille eikä käytä näitä suoramarkkinointiin. Lisätietoja tietosuojasta löytyy oheisesta rekisteriselosteesta.

 

  1. Voittajien nimien julkaiseminen

Kilpailuun osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

 

  1. Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut

Specia ry vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Kilpailuun osallistujat vapauttavat Specia ry:n sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Specia ry ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

 

  1. Oikeudet kilpailun puitteissa toimitettuun materiaaliin

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin (”Kilpailumateriaali”) itse. Osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että Kilpailumateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa Specia ry:lle ilman eri korvausta pysyvän, yksinomaisen ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden Kilpailumateriaaliin. Käyttöoikeuden nojalla Specia ry:llä on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää Kilpailumateriaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla.

 

  1. Muut ehdot

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Specia ry:n niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Specia ry:stä riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin tai Instagramin käyttöehtoja.

Specia ry pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Muutoksista ilmoitetaan Specia ry:n verkkosivuilla osoitteessa specia.fi.

Mitkään Specia ry:njärjestämät kilpailut Facebookissa tai Instagramissa eivät ole Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia ja näin ollen kilpailuun osallistujan tulee vapauttaa Facebook ja Instagram kaikista vastuista kilpailujen osalta.

Tutustu tietosuojaselosteeseen.