Är du intresserad av att utveckla arbetslivet? Kom med och påverka hur din fackorganisation ser ut i framtiden. Sök till Specias styrelse! En presentation av kandidaterna finns på Specias webbplats under en månad före höstmötet. Du behöver ett lösenord för att kunna läsa presentationerna. På webbplatsen publiceras även en bild av kandidaterna samt kandidaternas CV, arbetsgivarsektor och bostadsort. Ansökningstiden går ut den 10 oktober 2017.

Mer information och närmare ansökningsanvisningar

 

Specias höstmöte

11.11 | Helsingfors

Välkommen till Specias höstmöte i Helsingfors lördagen den 11 november! Under mötet väljer vi nya ledamöter till styrelsen, godkänner Specias strategi för de närmaste åren samt fattar beslut om andra stadgeenliga ärenden. Anmäl dig senast den 29 oktober.

Anmäl dig till höstmötet