Vuoden vaihteessa kuulimme positiivisia uutisia aktiviimallista. Maan hallitus päätti, että aktiivimallin mukaisia työllistymistä edistäviä palveluita voivat järjestää huhtikuusta lähtien myös ammattijärjestöt. Tämä tarkoittaa sitä, että työttömillä työnhakijoilla on käytössään entistä laajempi kirjo mielenkiintoisia ja osaamista lisääviä valmennuksia, jotka kerryttävät myös aktiivisuutta! Lisäksi tuli muutos, joka helpottaa työttömänä opiskelua ja parantaa mahdollisuuksia säilyttää työttömyysturva. 

Ammattijärjestöjen työnhakuvalmennusten hyväksyminen aktiivisuuteen on loistava uutinen, sillä esimerkiksi akavalaisten liittojen yhteistyössä perustamien Omaehtoisen työllistymisen tuki -yhdistysten työnhakuvalmennukset ovat saaneet erittäin hyviä tuloksia.  Tällaisia työnhakua tukevia järjestöjä ovat Työnhakuveturi Uudellamaalla, Uratehdas Pirkanmaalla, Urasampo Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa sekä Urapurje Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Akavan Erityisalojen ja Specian jäsenet voivat kerryttää 1.4. alkaen aktiivisuutta osallistumalla näiden neljän järjestön koulutuksiin. Ammattijärjestöjen työnhakuvalmennuksista kerromme vielä lisää myöhemmin tietojen tarkentuessa.

Olemme mukana myös yhteistyökumppanimme TJS Opintokeskuksen työllistymistä tukevassa hankkeessa, jossa parannetaan työttömien jäsentemme digitaitoja ja tarjotaan työnhaku- ja työelämävalmennusta Kouvolassa, Rovaniemellä, Kajaanissa ja Kuopiossa. Toukokuussa Kouvolassa alkavassa valmennuksessa jäsenemme voivat kartuttaa digiosaamistaan tarpeidensa mukaan räätälöitynä. Rovaniemellä ja Kuopissa valmennus toteutetaan syyskuussa sekä marraskuussa Kajaanissa. Valmennukset kerryttävät aktiivimallin aktiivisuusvaatimusta. Valmennuksista tulee lisätietoa myöhemmin.  

Jatkossa myös esimerkiksi kunnan, kuntayhtymän, Työttömien keskusjärjestö ry:n tai julkista rahoitusta saavan rekisteröidyn yhdistyksen järjestämä toiminta kerryttää aktiivisuutta. Näiden lisäksi myös työnantajan järjestämä muutosturvakoulutus lasketaan aktiivisuuden kerryttämiseksi. Harmillista puolestaan on, että huhtikuussa voimaan astuvalla muutoksella ei kuitenkaan laajenneta sitä, millainen toiminta kerryttää aktiivisuutta. Jatkossakin vain työllistymistä tukeva valmennus, joka edistää työllistymistä, kerryttää aktiivisuutta. Esimerkiksi osallisuutta tai hyvinvointia tukeva toiminta ei edelleenkään kuulu aktiivimallin piiriin, eivätkä esimerkiksi työpaikkojen hakeminen, työhaastattelut tai osallistuminen rekrytointitapahtumiin.

Opiskelu työttömänä helpottui vuoden vaihteessa

Vuoden vaihteessa työttömyysturvalakiin tuli voimaan muutos, joka paransi 25 vuotta täyttäneiden työttömien mahdollisuuksia opiskella enintään kuusi kuukautta kestäviä opintoja menettämättä työttömyysetuuttaan. Opintojen tulee olla luonteeltaan ammatillisia valmiuksia parantavia eli edistää työllistymistä tai tukea yritystoimintaa. Esimerkiksi harrastusluonteisiin opintoihin tai yli kuusi kuukautta kestäviin opintoihin uudistusta ei voi soveltaa. Jos aiemmin keskeytyneitä opintoja haluaa suorittaa loppuun, on opintojen keskeytymisestä oltava vähintään vuosi.   

Kaikista opinnoista tulee jatkossakin ilmoittaa etukäteen TE-toimistoon, joka tekee niistä tarvittaessa selvityksen. Lyhytkestoisten opintojen aikana työttömällä on yhä velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä, eikä työpaikasta voi kieltäytyä opintojen takia.  

Opiskelu kerryttää aktiivisuutta 

Sivutoimiset opinnot alkoivat kerryttää aktiivisuusehtoa vuoden alusta. Opinnoilla voi kerryttää aktiivisuutta korkeintaan kuuden kuukauden ajalta. Aktiivisuusehto täyttyy, jos opiskelet sivutoimisesti tai lyhytkestoisesti vähintään viisi päivää aktiivimallin tarkastelujakson aikana. Jos opinnot ovat päätoimisia ja kestävät vähintään viisi päivää, eikä sinä aikana makseta työttömyysetuutta, aktiivimallin tarkastelujakso nollautuu. Tarkastelujakso alkaa alusta tuon viiden päivän jälkeen.  

Opiskeletko yli kuusi kuukautta kestäviä opintoja? Tutustu omaehtoisen opiskelun mahdollisuuteen! 

Saara Paavola Toiminnanjohtaja