Osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen ovat jo pysyvä osa tämän päivän työelämää. Uuden oppiminen ja osaamisen täydentäminen ovat erityisen tärkeitä monimuotoisten urapolkujen moniosaajille. Osaamisen kehittäminen on oiva väylä suunnata uraa itselleen merkitykselliseen suuntaan. Tarjoamme koulutuksia ja teematilaisuuksia ajankohtaisista aiheista, mutta tiedostamme ettemme pysty vastaamaan koko jäsenistömme osaamisen kehittämisen tarpeisiin. Siksi tarjoamme koulutustukea, jonka avulla jokainen voi valita itselleen sopivimman täydennyskoulutuskokonaisuuden.

Koulutukset ja tilaisuudet

Järjestämme kaikki koulutuksemme ja teematilaisuutemme pääsääntöisesti etäyhteyksin, jotta kaikki paikkakuntaan katsomatta pääsevät osallistumaan. Monet tilaisuutemme ovat kovin vuorovaikutteisia ja työpaja-henkisiä, minkä vuoksi kaikista ei ole mielekästä tehdä tallennetta. Ne mistä on tehty tallenne, löytyvät täältä.

Tutustu koulutuksiin ja tilaisuuksiin!

 

Lisäksi jäsenenä pääset osallistumaan kattojärjestömme Akavan Erityisalojen koulutuksiin ja tilaisuuksiin. Specian jäsenten käytettävissä on myös TJS Opintokeskuksen laaja koulutustarjonta.

Koulutustuki

Specia tukee jäsentensä omaehtoista opiskelua. Maksamme tukea kurssimaksullisiin opintoihin vuosittain enintään 150 euroa/jäsen. Samaan opintokokonaisuuteen voi hakea tukea kahdesti, jos opinnot jatkuvat kalenterivuodesta seuraavaan. Matka-, majoitus- ja materiaalikulut eivät kuulu tuen piiriin. Hakemuksen liitteenä tulee olla lasku sekä kopio maksetuista kustannuksista. Hallitus myöntää tuen ja päätöksestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse. Voit hakea koulutustukea useaan kurssiin samanaikaisesti, myönnetyn tuen suuruus ei kuitenkaan ylitä 150 euroa/vuosi.

Koulutustukea myönnetään niin kauan kun vuodelle budjetoidut määrärahat riittävät.

Hae koulutustukea!

 

Miten kehittää omaa osaamista?

  • Oman alan seminaarit ja konferenssit
  • Tutkintotavoitteinen tai ei-tutkintoon johtava lyhyt- tai pitkäkestoinen koulutus
  • Organisaatiokohtaisesti toteutettavat koulutus- ja kehittämisohjelmat
  • Henkilökohtainen tai ryhmässä tapahtuva coachaus, sparraus ja mentorointi
  • Osallistuminen oman työpaikan tutkimus- ja kehityshankkeisiin ja projekteihin
  • Ammattikirjallisuuden ja -lehtien seuraaminen
  • Podcastit, webinaarit, Moocit ja verkkokurssit