Haavi-palvelumuotoiluprojekti järjestettiin tänä keväänä toista kertaa. Kyse on Specian, Akavan Erityisalojen ja YKAn jäsenille tarjotusta tilaisuudesta päästä oppimaan palvelumuotoilua ja ratkomaan toimeksiantajien asettamia haasteita. Toimeksiantajina tänä keväänä toimi SASK, Espoon kaupunginkirjasto ja vakuutusyhtiö Turva.

Palvelumuotoiluun on panostettu erityisesti viimeaikoina juurikin sen vuoksi, että siinä asiakkaan tarpeet nousevat keskiöön. Erityisen mielenkiintoisen käsitteestä tekee se, että se ei ole oma  tiukasti rajattu  alueensa, vaan myös tapa ajatella – muotoiluajatella. Aiemmin keväällä järjestetystä Haavi-palvelumuotoiluprojektista hyötyivät niin osallistujat kuin toimeksiantajatkin, sillä siinä osallistujat pääsivät omaksumaan uutta ajattelutapaa palveluita kohtaan ja toimeksiantajat saivat uusia ajatuksia omien palveluidensa kehittämiseen. Haaviin osallistui muiden joukossa Specian jäsen Jelena Santalainen, jonka kokemuksista palvelumuotoilun parissa kuullaan tarkemmin.

Palvelumuotoilusta hyötyvät kaikki

Tämänhetkisessä työelämäkeskustelussa puhutaan paljon elinikäisestä oppimisesta sekä toisaalta koodaamisen ja tekoälyn merkityksestä. Työelämässä täytyykin jatkuvasti ylläpitää ja päivittää omia taitojaan. Tämän allekirjoittaa myös Santalainen, joka valitsi kiintopisteekseen toisen näistä työelämätaitojen trendeistä, ja päätyi kehittämään omaa osaamistaan palvelumuotoilun keinoin.

”Olen viime aikoina pohtinut paljon sitä, millaista koulutusta tarvitsen täydentämään jo olemassa olevaa työelämäosaamistani. Olin törmännyt palvelumuotoiluun jo aiemmin, ja se vei minut mukanaan. Ehdin jo googlailla sopivia palvelumuotoilukursseja, kunnes Specia tarjosi tätä mahdollisuutta”, kuvailee Santalainen omaa motivaatiotaan osallistumiselle.

Palvelumuotoilussa kehityksen lähtökohtana on asiakkaan ydinhaasteen syvä ymmärtäminen, ja myös Santalainen kokee palvelumuotoilun merkittäväksi juuri tästä syystä. Santalainen mukaan palvelumuotoilu laajentaa kykyä ymmärtää, että oma käsitys maailmasta ei aina riitä, jos haluaa saada käsityksen jonkun palvelun tai tuotteen houkuttelevuudesta yleisesti.

”Asiakkaan mielipide on ensiluokkaisen tärkeä, oli kyse sitten järjestötyöstä, opinnoista tai yksityisen sektorin tarjonnasta. Kaikkialla asiakkaan näkökulma ei näy ja sen takia usein epäonnistutaan. Muotoiluajattelu ja asiakkaan mielipiteen kysyminen ovatkin tärkeitä työelämätaitoja, joita voi hyödyntää myös esimerkiksi esihenkilötyössä”, kertoo Santalainen.

Oppeja tulevaisuutta varten

Projektin aikana Santalainen yllättyi erityisesti siitä, kuinka generalistin taidoista on hyötyä palvelupolun alkuvaiheessa, yllättyi erityisesti siitä, miten palvelupolun alkuvaiheessa kaivataan nimenomaan generalisteille ominaista kykyä ajatella laajasti ja eri näkökulmista. Vaikka lopputuotteen rakentamiseen tarvitaan toki muitakin osaajia.

Palvelumuotoilun äärelle houkuttelikin generalistina erityisesti ihmisten parissa tapahtuva tiedonkeruu ja palvelumuotoilun prototyyppien testaus potentiaalisilla asiakasryhmillä: ”Sain projektin aikana uskallusta siihen, että pystyn toteuttamaan tutkimusta kaikenlaisten ihmisten kanssa. Osaan kuunnella ihmisiä ja haluan aidosti ymmärtää heidän tarpeitaan.” Nälkä palvelumuotoiluun jäi, joten Santalainen syventää osaamistaan palvelumuotoilun osalta varmasti jatkossakin.

Jatkossa Santalaisen haaveena olisi hyödyntää palvelumuotoilua kansainvälisessä toiminnassa: ”Olisi mahtavaa päästä toteuttamaan palvelumuotoiluun perustuvaa asiakastutkimusta kansainvälisessä asiakasryhmässä!” Ideaalitilanteessa Santalaisella olisi hyvä suomalainen tuote tai palvelu, jota hän viilaisi esimerkiksi Brasilian markkinoille sopivaksi hankkimalla asiakasymmärrystä palvelumuotoilun keinoin. Potentiaalisen asiakasryhmän tutkiminen palvelumuotoilun keinoin olisi täydellisin tilanne, jossa Santalainen haluaisi hyödyntää palvelumuotoilun oppejaan.

Alli Alho