Oletko kohdannut töissäsi tilanteen, jossa huomaat, että sekä sinua että työnantajaasi hyödyttäisi enemmän jokin työehtosopimuksestanne poikkeava järjestely? Tai onko tullut tarvetta sopia etätyöntekemisen tavoista?  Tämän tekstin luettuasi saat vastauksia siihen, mitä paikallinen sopimus tarkoittaa, ja millaisissa tilanteissa sitä voi hyödyntää.  

Työpaikoilla on paljon asioita, joista sopiminen paikallisesti voi lisätä työn mielekkyyttä motivoimalla, lisäämällä vaikuttamismahdollisuuksia tai sitoutumista työhön. Esimerkkejä paikallisesti sovittavista asioista ovat palkitsemisjärjestelmä, työaikapankki, etätyö tai lyhyempi kesätyöaika. Jos haluat sopia paikallisesti omassa työpaikassasi jostain asiasta, ei sinun tarvitse pohtia asiaa tai tehdä sopimusta yksin. Siinä sinua auttavat luottamusmiehet, henkilöstön edustajat sekä me ammattijärjestössäsi.  

Periaate paikallisessa sopimisessa on, että sopimisella saavutetaan lopputulos, joka on työntekijän kannalta parempi kuin työlainsäädännön tai työehtosopimuksen minimiehdot. Palkkaus, työaika tai vuosilomat ovat tässä tapauksessa yleisimpiä sovittavia asioita.  Paikallisesti voidaan sopia myös asioista, joista ei ole säännöksiä tai määräyksiä. Näistä esimerkkejä ovat etätyö, liikkuva työ tai työkyky- ja hyvinvointiasiat.  

Näin otat paikallisen sopimisen puheeksi 

Jos haluat saada työpaikallesi käyttöön esimerkiksi työaikapankin, ota ensin yhteys työpaikkasi luottamusmieheen tai muuhun henkilöstön edustajaan. Jos työpaikallasi ei ole henkilöstön edustajia, voidaan työaikapankista tai muusta paikallisesti sovittavasti asiasta sopia yhdessä kaikkien työntekijöiden ja työantajan edustajan kanssa. Työnantajan edustajana ja sopimuksen tekijänä toimii yleensä henkilöstöpäällikkö tai esihenkilö.  

Suosituksemme on, että paikallinen sopimus tehdään aina kirjallisesti. Tällöin varmistetaan tiedon säilyminen ja siirtyminen esimerkiksi henkilöstön vaihtuessa. Sopimus on molempia sitova oikeustoimi, jonka tekemisen seuraukset molemmat osapuolet tiedostavat. Sopimukselle ei ole ole määritelty pakollista muotoa, mutta siitä tulee ilmetä seuraavat asiat: sopijaosapuolet, mitä on sovittu, keitä se koskee ja sopimuksen voimassaoloaika.   

Kampanjoimme tällä hetkellä Akavan Erityisalojen kanssa paikallisen sopimisen tietoisuuden lisäämiseksi. Lue lisää paikallisesta sopimisesta sivuiltamme: sovitaanvaan.fi 


Järjestämme 18.4. aamupalatilaisuuden, jonne tervetulleita ovat sekä työntekijän että työnantajan asemassa toimivat. Tule mukaan pohtimaan paikallista sopimista ja keskustelemaan siitä, miten se voi hyödyttää juuri sinun työpaikkaasi!  

Seuraa aiheesta järjestettäviä tapahtumia aihetunnisteella #sovitaanvaan   

Jutun tausta-aineisto on koottu sivuilta: sovitaanvaan.fi

Saara Paavola Toiminnanjohtaja