Osallistu tutkimukseen anonyymin rekrytoinnin teemoista!

Specian tilausgradun teemana on tällä kertaa anonyymi rekrytointi. Gradun pohjalta saamme arvokasta tietoa yhdenvertaisuustyön tueksi sekä päivitämme työelämämateriaaleja jäsentemme urasuunnittelun tueksi.

Pro gradun tarkoituksena on kartoittaa Specian moniosaajajäsenistön käsityksiä anonyymista rekrytoinnista. Pro gradun tarkoituksena on rakentaa kokonaiskuvaa siitä, millaisia käsityksiä julkisessa keskustelussa paljon puhuttuun anonyymiin rekrytointiin liitetään.

Kyselyyn vastaamisessa menee noin 10-15 minuuttia. 

Lomake koostuu kahdesta osuudesta. Ensimmäinen osio käsittelee taustaasi ja sen avulla päivitetään Specian urasuunnittelumateriaaleja. Toisessa osiossa käsitellään anonyymia rekrytointia. Se sisältää muutaman monivalintakysymyksen sekä avokysymyksiä, jotka keskittyvät omaan näkemykseesi aiheesta.

Tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti, eikä ensimmäisen osuuden tietoja yhdistetä toiseen osuuteen. Lomakkeen lähettämisen jälkeen on mahdollista jättää sähköpostiosoite uudelle lomakkeelle mahdollisen jatkohaastattelun tekemiseksi.

Vastaa kyselyyn