Specian hallituksessa työskentely tarkoittaa ennen kaikkea jäsentemme etujen ajamista ja toiminnan suuntaviivojen kehittämistä tiiviillä porukalla. Nyt päästäänkin kuulemaan, miten hallitustyöskentely on maistunut hallituksen opiskelijajäsenille Kaisa-Leena Rahikalle ja Arttu Huovialalle.

Vuoteen on mahtunut paljon suunnittelutyötä, tapaamisia ja kokouksia – yhtään niistä emme vaihtaisi pois. Olemme molemmat tutustuneet Specian toimintaan jo opiskeluiden alkuvaiheessa ja opiskelijatoimintaan osallistumisen myötä oli luontevaa hakea mukaan myös Specian hallitukseen edustamaan opiskelijoita. Korkeakouluopintojen aikana on tärkeää kiinnittää huomiota omaan osaamiseen ja sen vahvistamiseen – Specia on asiantuntijoiden ammattijärjestö ja tekee tärkeää työtä myös opiskelijajäsenten työelämävalmiuksien edistämiseksi.

Opiskelijajärjestötoiminta on meille molemmille tärkeää. Arttu vaikuttaa ahkerasti Tampereen historian opiskelijoiden ainejärjestö Patinassa ja Kaisa on mukana Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö Humanisticumin toiminnassa. Molemmat järjestöt ovat tehneet yhteistyötä Specian kanssa ja Specia on näissä tilaisuuksissa tarjonnut työkaluja oman osaamisen tunnistamiseen, ansioluettelon hiomiseen ja verkostoitumiseen opiskelijakollegoiden sekä alumnien kanssa.

Edunvalvontaa ja strategista suunnittelua

Opiskelijaedustajana Specian hallituksessa meillä on ollut mahdollisuus vaikuttaa ammattijärjestömme toimintaan ja toteuttaa opiskelijajäsenten edunvalvontaa. Opiskelijaedustajina olemme päässeet vaikuttamaan kaikkiin hallituksen käsittelemiin asioihin: meidän mielipiteitämme on kuunneltu ja olemme päässeet osaksi kokonaisvaltaista hallitustoimintaa. Hallituksen toiminta on yhdenvertaista ja tasa-arvoista, eli opiskelijaedustajina emme ole jääneet jalkoihin kommenttien ja ehdotuksiemme kanssa. Hallitustyöskentelyssä olemme päässeet tutustumaan syvemmin ammattijärjestön toimintaan ja muun muassa vaikuttamaan Specian perustehtävän muotoiluun sekä kommentoimaan jäsenpalveluiden merkitystä ja yhdenvertaisuutta opiskelijajäsenille.

Iso osa hallitustyöskentelyä on etukäteen valmistautumista eli asiakirjoihin ja tilastoihin perehtymistä, järjestökentän ajankohtaisiin asioihin paneutumista ja erityisesti opiskelijoihin vaikuttaviin päätöksiin ja sopimuksiin tutustumista. Elokuussa järjestetyn hallituksen syysseminaarin aikana Kaisa oli kertausharjoituksissa, mutta Arttu piti tilannepäivitystä yllä seminaarin sekä kokouksen keskustelusisällöstä. Suunnistaessa koulutusrasteille ehti hyvin kirjoittaa puhelimella kommentteja käsiteltäviin asioihin. Edunvalvonta ei katso aikaa tai paikkaa!

Olemme molemmat kuuluneet myös kattojärjestömme Akavan Erityisalojen opiskelijatoimikuntaan Specian edustajina. Toimikunnassa on vuoden aikana käsitelty Akavan Erityisalojen uutta strategiaa, kommentoitu liiton tekemää työharjoitteluopasta sekä pohdittu opiskelijajäsenten kohtaamista. Ennen kaikkea toimikunnassa tapaa muita Akavan Erityisalojen opiskelijaedustajia ja -aktiiveja. Yhdessä Akavan Erityisalojen moninaisen jäsenistön kanssa on hienoa ajaa opiskelijoiden etua ammattiliiton toiminnassa.

Meitä opiskelijajäseniä on monenlaisia ja niin työssä käyvien opiskelijoiden, vasta-aloittaneiden, perheellisten, pienyrittäjien, ammatinvaihtajien kuin vastavalmistuneidenkin opiskelijajäsenten äänenä toimiminen on ollut antoisaa ja kasvattavaa luottamustyötä. Kannustamme kaikkia Specian opiskelijajäseniä osallistumaan aktiivisesti Specian toimintaan jo opiskeluaikana. Olemme päässeet suunnittelemaan tälle syksylle myös aluetoimintaa opiskelijoille ja vastavalmistuneille. Pysykää kuulolla ja tulkaa tapaamaan meitä aluetilaisuuksiin!

Ps. Specian hallitukseen haetaan mm. opiskelijavarajäsentä vuodelle 2019. Olethan jo laittanut hakemuksen matkaan?

Kaisa-Leena Rahikka & Arttu Huoviala Specian hallituksen opiskelijajäsen & opiskelijavarajäsen