Förändringar i arbetslivet 2017

Våra medlemmar har bett oss göra en sammanställning av förändringarna i arbetslivet från början av 2017. Arbetstiden förlängs, det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet ändras och den länge planerade pensionsreformen träder i kraft. Det sker även ändringar i studerandenas förmåner. Man diskuterade dessutom alternativet att avstå från vardagshelger, men till exempel trettondagen och Kristi himmelsfärdsdag förblir lediga dagar. Om du har frågor kring reformerna kan du kontakta vårt kansli toimisto@specia.fi.

Läs artikeln


Ny medlemstjänst: Karriärträning på nätet

Specias nya medlemstjänst: karriärträning på nätet. Syftet med karriärträningen UraRedi är att förtydliga yrkesvalet och karriärplanerna genom att förbättra din förmåga att planera din karriär och fatta beslut samt att ge information som stöd för besluten.

Ibland är det klokt att flytta över till andra arbetsuppgifter eller att byta yrke helt och hållet. Om du inte vet vilka alternativ som finns ger nättjänsten dig en spark i rätt riktning mot en ny karriär.

Anmäl dig till karriärträningen


Anmäl dig till vårens kurser

Anmäl dig nu till Akavas Specialorganisationers gratis kurser för medlemmarna! Kurserna ordnas på olika håll i Finland kring bland annat arbetshälsa, löneförhandlingar och distansledarskap. Specias kurskalender utkommer i februari.

Anmäl dig till kurserna


Specias studiebesök på arbetsplatser

År 2017 ordnar Special studiebesök på intressanta arbetsplatser. Syftet med besöken är att deltagarna ska nätverka och bekanta sig med olika aktörer i arbetslivet. Vilken arbetsplats skulle du vilja besöka?

Ditt önskemål