Syksyllä alkanut työehtosopimusten neuvottelukierros lähenee loppuaan, mutta käynnissä on vielä muutama jäsenistöämme koskeva neuvottelu.

Erityistä huolta kannamme yliopistosektorista, joka on ollut sopimuksettomassa tilassa helmikuun alusta alkaen. Pääsopijajärjestöt haluavat vauhdittaa neuvotteluja uudesta työehtosopimuksesta, sillä työnantaja on osoittanut koko neuvotteluprosessin ajan väheksyvää asennetta henkilöstöä kohtaan. Tällä hetkellä valtakunnansovittelija sovittelee yliopistojen työriitaa. Helsingin yliopistossa on lakonuhka 28.2. ja kuudessa muussa yliopistossa 7.3. Akavan Erityisalat tiedottavat jäseniämme tilanteen etenemisestä. Lisätietoa löydät myös Akavan Erityisalojen sivuilta.

Myös yksityisellä opetusalalla työntekijäjärjestöt ovat ilmoittaneet työnseisauksesta 5.-9.3. viidessä Etelä-Suomen ammatillisessa oppilaitoksessa ja neljässä aikuiskoulutuskeskuksessa, ellei sopua sitä ennen saavuteta. Lakonuhkaa laajennettiin Helsingissä myös yksityisiin kouluihin ja lukioihin. Tiedotamme jäsenistöämme tilanteen etenemisestä.

Rahoitusalan neuvotteluja on jatkettu tällä viikolla valtakunnansovittelijan johdolla. Valtakunnansovittelija Minna Helle jätti kiistaan sovintoehdotuksen tammikuun lopussa, mutta Ammattiliitto Pro ry ja Ammattiliitto Nousu ry hylkäsivät esityksen. Neuvottelujärjestömme Ylemmät toimihenkilöt YTN olisi esityksen hyväksynyt.  Alalle julistettu ylityökielto on edelleen voimassa, mutta muista toimenpiteistä ei ole ilmoitettu.

Opiskelijajärjestöissä työehtosopimusneuvottelut ovat vielä kesken. Tiedotamme niidenkin etenemisestä kyseessä olevissa järjestöissä työskenteleviä jäseniämme.

Mitä jäi käteen tehdyistä sopimuksista?

Syksyllä ensimmäiset sopimukset saatiin neuvoteltua teknologia-alalle, jonka jälkeen yksityisen sektorin sopimukset olivat hyvin toistensa kaltaisia. Neuvottelutulos on kolmivuotinen sisältäen option vuodelle 2020. Sopimukset ovat pääosin palkkaratkaisuja, joissa palkkoja korotetaan kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana yhteensä 3,2 % liittojen sopimalla tavalla.

Julkisen alan sopimuksista isointa eli kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusta työstettiin pitkään, mutta loppujen lopuksi tulos oli palkkaratkaisun samaa luokkaa kuin yksityiselläkin sektorilla. Reilu kaksivuotinen sopimus korottaa palkkoja 3,46%. Kunta-alalla sovittiin myös palkkaohjelmasta, jossa selvitetään alan ansiokehitystä suhteessa yksityiseen sektoriin. Uusi elementti on tuloksellisuusohjelma vuodelle 2019. Sopimuksen tasa-arvoa tukeva elementti on palkallisen isyysvapaan piteneminen 12 päivää, kun se aiemmin on ollut kuusi päivää.

Valtiosektorin sopimus noudattelee kunta-alan sopimusta, niin pituutensa kuin palkankorotustenkin suhteen. Tekstimuutoksia ei ratkaisussa ole paljon. Kokonaisuus on kuitenkin palkankorotusten osalta valtion palkansaajien ostovoimaa turvaava.

Neuvottelujärjestömme JUKO ry ei ole vielä hyväksynyt julkisen alan sopimuksia, vaan niiden hyväksyminen jäi odottamaan yliopistosektorin sopimusten syntymistä. Sopimukset astuvat voimaan vasta, kun kaikki neuvotteluosapuolet ovat ne hyväksyneet.

Mikä ihmeen neuvottelukierros?

Työehtosopimusten neuvottelukierros käytiin tällä kertaa niin sanottuna liittokierroksena, jolla neuvoteltiin sopimusaloittain ilman työmarkkinakeskusjärjestöjen valtakunnallisia linjauksia. Liittokierroksellakin työntekijöitä edustaa usein liittojen yhteenliittymä yksittäisen liiton sijaan, koska suuri koko tuo voimaa. Akavalaisten osalta liittokierroksella neuvottelevat pääosin neuvottelujärjestöt Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.

Heräsikö kysymyksiä tai pohditko mitä tämä sopimusjargon oikein tarkoittaa sinun kohdallasi? Otathan yhteyttä: saara.paavola@specia.fi

Lisätietoa löydät myös Akavan Erityisalojen sivuilta.