Vietämme parhaillaan ilmastoviikkoa. Tänään perjantaina 27.9. järjestetään ilmastolakkoja ympäri maailmaa –myös täällä Suomessa.  

Meillä ammattijärjestöillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Speciassa vaikutamme tietysti arjen tasolla omilla valinnoillamme, kuten tarjoamalla vain kasvis- ja kalaruokaa tilaisuuksissamme, minimoimalla paperin käyttöä ja panostamalla hyviin etäkokouksiin sekä osallistumalla ilmastokampanjoihin, kuten Korvaamattomaan ja Ilmastoveiviin. Lisäksi haluaisimme kompensoida järjestömme tuottamaa hiilijalanjälkeä ja olemme olleet yhteydessä Compensate-säätiöön, jotta organisaatioidenkin olisi mahdollista olla mukana.  

Vuodelle 2020 tavoitteemme on selvä. Selvitämme, miten järjestömme voi olla hiilineutraali vuoteen 2021 mennessä ja teemme siihen tarvittavat muutokset toimintaamme. 

Akavan ilmastolinjoissa näkyy innovaatioiden merkitys, verotus ja liikenteen päästöjen rajoittaminen 

Olemme kattojärjestömme Akavan Erityisalojen kautta vaikuttaneet Akavan ilmastolinjauksiin. Liittojen ja Akavan toimiston yhteistyönä on syntynyt erinomainen paketti keinoista, jotka ovat tärkeitä erityisesti meidän korkeakoulutettujen näkökulmasta  

Linjauksissa on nostettu esille niin innovaatioiden merkitys, verotus kuin liikenteen päästöjen rajoittaminen. Lisäksi koulutusjärjestelmää on linjausten mukaan uudistettava siten, että ilmastonmuutoksen torjunnasta tulisi kansalaistaito.  

Työpaikkatason toiminnaksi Akavan linjauksissa esitetään osallistavan ilmastopolitiikan edistämistä. Keinona toimisi työnantajien ja työntekijöiden vuoropuhelun lisääminen työpaikkojen omista toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi. Vuoropuhelua lisättäisiin kirjaamalla yhteistoimintalakiin ilmastokeskustelun malli, jolla vuorovaikutusta ilmastotoimista voitaisiin työpaikalla käydä.  

Toiveena entistä konkreettisempia toimia: voisiko ratkaisuna olla ilmastoasiantuntija Akavaan? 

Tosiasia on se, että ilmastonmuutos on aikamme suurimpia yhteiskunnallisia ongelmiaminkä ratkaisemiseksi alkaa aika käydä vähiin. Sen lisäksi, että valvomme jäsenkuntamme etuja, kehitämme työelämää ja tarjoamme turvaa työelämän eri vaiheisiin, meidän tulee pystyä tarjoamaan apua myös ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen liittyvässä työssä. Hyvinvoiva maapallo on hyvinvoivan työelämän edellytys.  

Mielestämme Akavan, sen jäsenliittojen ja -järjestöjen yhteistyössä tekemä linjakokonaisuus on kattava, mutta pohdimme Speciassa: Voisimmeko yhdessä tehdä vielä enemmän erityisesti työpaikkatason toiminnan tukemiseksi? Meille heräsi ajatus ilmastoasiantuntijasta Akavalle. 

Akavan ilmastokyselyn vastaajista 84 % oli sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on myös työpaikkojen vastuulla. Työpaikat tarvitsevat kuitenkin tukea tässä työssä. Ilmastoasiantuntija voisi yhdessä liittojen kanssa kehittää ratkaisuja työpaikoille ja levittää hyviä käytäntöjä liittojen välillä – eri aloilta toisille. Ilmastoasiantuntija voisi lisätä tietoutta nimenomaan korkeakoulutettujen näkökulmasta. Sen avulla keskusjärjestömme voisi tehdä entistä vaikuttavampaa yhteiskunnallista vaikuttamistyötä! 

Ilmastoasiantuntijan avulla keskusjärjestömme voisi tehdä entistä vaikuttavampaa yhteiskunnallista vaikuttamistyötä!

Ilmastonmuutoksen ehkäisy vaatii meiltä kaikilta käytännön tekoja. Uskomme, että ilmastoasiantuntija olisi akavalaisille jäsenille osoitus siitä, että haluamme aidosti löytää keinoja tähän isoon yhteiskunnalliseen ongelmaan.

Saara Paavola Toiminnanjohtaja