Osallistuimme Upeaan Uraan toimiston tiimin voimin viime perjantaina. Upea Ura on naisverkosto Ompeluseuran järjestämä tapahtuma, jossa tänä vuonna teemana oli työn tulevaisuus. Uteliain mielin ja intoa puhkuen lähdimme tutustumaan tapahtumaan, tavoitteena saada inspiraatiota ja uutta ajateltavaa niin itselle kuin hyödynnettäväksi toiminnassamme 

Ennen tapahtumaa keskustelimme Upean Uran kaltaisista työelämätapahtumista. Yhtenä teemana nousi esiin tapahtuman sukupuolirajaus. Upean Uran sivuilla siitä linjataan seuraavasti: ”Toivomme työelämän tasa-arvon etenevän siihen pisteeseen, ettei kenenkään työelämätaitoja tarvitse sparrata sen johdosta, mitä sukupuolta hän edustaa. Siihen saakka naiseksi itsensä kokevien työelämätapahtuma on tarpeellinen”. Olemme samoilla linjoilla tämän kanssa, mutta siltoja rakentaakseni haluan nostaa Upean Uran kiintopisteitä nyt tähän kaikkien pohdittavaksi. Itseäni ensisijaisesti kiinnosti ajatus siitä, mitkä ovat tulevaisuuden asiantuntijatyössä tarvittavia elementtejä.  

Työn muutos 

Työn muutos on teema, jolta ei varmasti ole voinut välttyä viime aikoina. Katse suunnataan horisonttiin ja puhutaan tulevaisuuden työstä. Myös Upeassa Urassa monet puheenvuorot sivusivat sitä, sillä asiantuntijatyö on kuin onkin muutoksessa: se näkyy organisaatiokulttuureissa, työn tekemisen tavoissa ja teknologian kehityksessä. On löydettävä uudenlaisia tapoja työskennellä ja opeteltava itsensä johtamista. Muutoksia kohtaan pitää olla avoin ja utelias: oman osaamisen päivittäminen ja elinikäinen oppiminen eivät koskaan ole olleet yhtä ajankohtaisia kuin nyt.  

Omien vahvuuksien tunnistaminen 

Edelliseen kohtaan liittyen, useampi puheenvuoro keskittyi siihen, kuinka tärkeää on hahmottaa omat osaamisensa ja vahvuutensa. Vahvuudet tunnistamalla on helpompi myös lähteä suunnittelemaan omaa uraansa ja miettiä seuraavia askelia. Äärimmäisen tärkeää on myös tunnistaa omat arvomaailmansa, jotka tukevat vahvuuksia ja parhaimmassa tapauksessa näyttävät suuntaa siitä, minne mennä. Esimerkiksi Workday Designersin työpäivämuotoilija Paula Helle toi esiin uramuotoilun, jossa arvojen ohjaamana voidaan lähteä muotoilemaan omaa uraansa vastaamaan paremmin omia kiinnostuksia ja tavoitteita. Oleellista tässä on uusien uraloikkien kevyt pilotointi esimerkiksi haastattelujen avulla.  

Voimaantuminen 

Yksi tärkeä elementti, jota on vaikea kuvailla sanallisesti, on monissa innostavissa tapahtumissa esiintyvä voimaantumisen tunne. Itseään kiinnostaviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistuminen tarjoaa vahvasti sen kokemuksen, että on oikealla tiellä omalla urapolullaan. Suosittelen siis lämpimästi osallistumista inspiroiviin tapahtumiin, sillä kukapa ei silloin tällöin tarvitsisi muistutusta siitä, että oma osaaminen on arvostettua. Voimaantuneessa mielentilassa työelämän muutoksetkaan eivät tunnu niin pelottavilta. 

 

Saimme Upeasta Urasta paljon ajateltavaa mukaan töihin otettavaksi. Allekirjoittanut innostui erityisesti Minna Huotilaisen kertomista aivoergonomian teemoista, ja kiinnittää jatkossa huomiota siihen, että aivot saavat tehokasta lepoa ajatustyön ohessa. Saara allekirjoitti Julia Thurénin ja Merja Mähkän puheenvuorosta ”Puhutaan rahasta!” kohdan, että keskustelu rahasta kulminoituu yleensä kahteen ääripäähän. Palkkatasa-arvon kannalta olisi kuitenkin järkevintä keskustella palkoista avoimesti. Hanna-Mari puolestaan keräsi hyviä ideoita Wonderlandin workshopista, jossa keskusteltiin yhdessä etätyöskentelystä. Kenties saammekin vielä joku päivä nähdä, kun etätyötilamme SpeciaHub muuttuu SpeciaClubiksi.

Alli Alho  Viestinnän ja opiskelijatoiminnan koordinaattori