Selitin ystävälleni intohimoisesti Specian tämän vuoden tulevaisuusprosessia ja juuri hyväksyttyä uutta strategiaa. Vaahtosin jäsenten osaamisen kehittämisestä, varautumisesta työn pirstaloitumiseen ja jäsenlähtöisistä palveluista. Kävin pedantisti läpi, miten strategiaprosessin aikana Specia oli osallistanut jäseniään, työntekijöitään ja luottamushenkilöitään kyselyin sekä työverstain ja miten hyviä käytänteitä oltiin vilkuiltu kilpailijoilta ja yhteistyöjärjestöiltä.

Ystäväni kuunteli esitystäni kunnioitettavalla kärsivällisyydellä, hymähteli jopa nokkeluuksilleni. Lopulta hän kysyi: miten tämä kaikki näkyy teidän jäsentenne arjessa? Hölmistyin. Strategiapöhinä saattaa johtaa abstraktin tason ilotteluun. Tästä varoittelee muuten myös oiva kirja nimeltä ”Toisinajattelua strategisesta johtamisesta” (Saku Mantere, Kimmo Suominen ja Eero Vaara, toim.) Ystäväni siis palautti minut maanpinnalle ja muistutti, että viestiessämme strategiasta tärkeintä yksittäiselle jäsenelle on linjausten näkyminen hänen arjessaan. Vaan eipä hätää! Ystäväni hymy hyytyi, kun pääsin julistamaan hänelle Specian vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa, jossa konkretisoimme abstraktitason höpötyksen teoiksi ja palveluiksi!

En tohdi avata toimintasuunnitelmaa kokonaisuudessaan, mutta nostan ystäväni rohkaisemana stubbilaiset kolme pointtia ja kysyn, miten Specian visio 2020 ”jäsenet, jäsenet, jäsenet” näkyy konkreettisesti jäsenen arjessa.

1. Uudet koulutukset kysynnän mukaan

Specia kokeili jo kuluvana vuonna, miten koulutuksia voisi järjestää ketterämmin jäsenten ideoiden perusteella. Haavi-projektissa koulutettiin intensiivikurssilla ja kisällimäisten toimeksiantojen kautta vastavalmistuneita humanisteja, kasvatustieteilijöitä ja yhteiskuntatieteilijöitä palvelumuotoilun saloihin. Erityisen hienoa oli ennakkoluuloton yhteistyö työnantajapuolen eli yritystoimeksiantajien kanssa.

Tulevana vuonna Specia osallistuu jälleen Haaviin sekä lanseeraa mentorointiohjelman yhteistyössä työelämävalmennukseen keskittyvän Kumouksen kanssa. Lisäksi Specia pitää yllä valmiutta reagoida nopeasti erityisesti jäseniltä tuleviin ideoihin koulutuksista ja tilaisuuksista.

Onko sinulla mielessä koulutus, jonka uskot kiinnostavan itsesi lisäksi myös muita Specian jäseniä? Ota reippaasti yhteyttä ja katsotaan, olisiko sellaista mahdollista järjestää jo tänä vuonna!

2. Specian jäsentila

Osana Specian tulevaisuustutkimuksen jäsenkyselyä lanseerattiin kilpailu hyvistä avauksista jäsenpalveluiksi. Voittaja oli Minna Ruolannon idea jäsenille avoimesta työskentely- ja projektitilasta, co-working spacesta. Siispä tuumasta toimeen. Syyskokous hyväksyi hallituksen esityksen Specian Snellmaninkadun toimitilojen remontoinnista ja ”Specia-hubin” luomisesta. Noin 40 hengen yhdistettyä koulutus- ja jäsentilaa voi käyttää sekä erilaisiin järjestön koulutuksiin että jäsenkunnan työskentelyyn. Eri käyttäjäryhmien tarpeita onkin jo selvitetty palvelumuotoilun keinoin ja tilaa on tarkoitus testata ensi vuoden aikana.

Millaiseen käyttöön itse näkisit monitoimitilan soveltuvan ja miten tilan miljöö ja varustelu palvelisi sen laajaa käyttöä?

3. Sinua kiinnostavaa viestintää

Viestimme jatkossa kohdennetummin eri jäsenryhmille. Tieto esimerkiksi työsuhteesta, opiskelusta, perhevapaasta, kotikaupungista, kiinnostuksen kohteista ja vaikkapa ammatillisesta kiinnostuksesta mahdollistaa viestinnän ja palvelutarjonnan räätälöinnin yksilöllisesti jäsenen mukaan. Specia onkin luopumassa jäsenlehdestään Asiantuntijasta, joka on jäsenkyselyn mukaan kallis palvelu suhteessa sen suosioon. Viestinnässä panostetaankin sähköiseen mediaan ja viestinnän parempaan kohdentamiseen. Viestintä ei silti tule olemaan pikkunäppärää tviittailua, vaan syväluotaavampia artikkeleita työstä julkaistaan edelleen sähköisessä muodossa.

Lopuksi en malta olla jättämättä hautumaan yhtä strategiahöpötyksen ajatusta, joka ainakin minua innostaa, ja johon tarvitaan toimihenkilöiden, luottamushenkilöiden ja jäsenkunnan ajattelutavan muutosta. Pitkän aikavälin tavoitteemme voisi olla, että Specia muuttuisi hiljalleen palveluita jäsenistölle tuottavasta organisaatiosta myös jäsenten yhdessä luoman toiminnan mahdollistavaksi yhteisöksi. Se, mitä toiminta olisi sisällöltään ja muodoltaan, olisi nimenomaan jäsenistä kiinni. Sen sijaan kysyn, miten Specia voisi tätä jäsenlähtöistä, verkostomaista toimintaa rakenteillaan ja resursseillaan tukea.

Pasi Hario
puheenjohtaja, Specia ry
pasi.hario@specia.fi