Työelämässä on paljon haasteita – maailma teknistyy, resurssit tiukkenevat ja painopisteet muuttuvat. Kulunut syksy on ollut raskas hallituksen koulutukseen kohdistuneiden rahoitusleikkauksien vuoksi erityisesti yliopistoille. Useat yliopistot ovat käynnistäneet YT-neuvottelut joiden lopputuloksia emme vielä tiedä mutta toki tiedossa on väheneviä tehtäviä, etenkin hallinnon alalla.

Tapasimme SPECIAn jäsenen, Anni Rimmisen, työpaikallaan Helsingin yliopistolla ennen joululomaa. Hän työskentelee hallintosihteerinä, ja työtehtäviin kuuluu henkilöstö- ja yleishallinnon tehtäviä.

Helsingin yliopisto on käynnistänyt laajat yt-neuvottelut. Sen on tarkoitus vähentää 1200 työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Miten tilanne on otettu vastaan?

– Yksikkömme työntekijät ovat valveutuneita ja olemme niin tietoisia siitä, missä menemme kuin vain voimme olla tässä vaiheessa.

– Tilanne Helsingin yliopiston Kielikeskuksessakin on tottakai haastava ja joku on saattanut ehkä harkita jo hakeutuvansa muualle

– Pyrimme olemaan toistemme tukena. Se, ettei määräaikaisia työsuhteita ole voitu jatkaa , näkyy jo nyt lisääntyneenä työmääränä mutta vielä tässä vaiheessa työilmapiiri on hyvä. Helsingin yliopistossa ei ole aiemmin tehty vastaavan suuruisia leikkauksia ja se toki luo oman jännityksen tulevaisuudesta.Tilanne on uusi ja monin tavoin jännitteinen.

Akavan Erityisalat ja SPECIA ovat olleet yhteydessä yliopistolla työskenteleviin jäseniinsä. Millainen jäsenpalvelu on mielestäsi toimivinta tällaisessa tilanteessa?

specia_aihe_korkeakoulu_anni_rimminen

SPECIAn jäsen Anni Rimminen.

– Näkyvin tuki on ehdottomasti viestintä. Yliopiston oma viestintä hoitaa hyvin tehtävänsä mutta on ilo huomata, että oma ammattiliitto on myös tietoinen tilanteesta. Itselleni on jäänyt sellainen kuva että liittoon voi olla yhteydessä jos siltä tuntuu. Käytin jo opiskeluaikana hyväksi jäsenpalveluja; CV-klinikka ja uraneuvonta auttoivat minua eteenpäin. Ammattiliiton apu nousee esiin mahdollisen irtisanomisen edessä. Toki koulutukset ja uraneuvonta jo työelämässä oleville ovat tärkeitä!

Millainen oma korkeakoulu-urasi on ollut? Kolmen määräaikaisuuden jälkeen olet nyt ensimmäisessä toistaiseksi voimassaolevassa palvelu/työsuhteessasi, Kielikeskuksessa.

– Keväällä 2010 suoritin korkeakouluharjoitteluni Avoimessa yliopistossa ja sen jälkeen työskentelin kahdesti määräaikaisena suunnittelusihteerinä samassa yksikössä. Valmistumiseni jälkeen vietin puoli vuotta Etelä-Karjalassa mieheni töiden vuoksi. Keväällä 2014 palasin taas Avoimeen yliopistoon, määräaikaiseksi koulutussuunnittelijaksi, jonka jälkeen siirryin noin vuodeksi määräaikaiseksi opintoasiainsuunnittelijaksi Metsätieteiden laitokselle, Viikin kampukselle. Kielikeskuksessa aloitin toukokuussa 2015.

Henkilöstön vähentämisen lisäksi yliopisto pyrkii luomaan muita säästökohteita, uudistushankkeita ja keinoja uusien tuottojen hankkiseksi. Säästöjä haetaan muun muassa tehostamalla tilankäyttöä, vähentämällä it-kuluja ja keskittämällä hankintoja. Mitä teillä on tällä hetkellä käynnissä?

– Apteekkikompensaation menettäminen tuntuu epäreilulta. Resurssit vähenevät, mutta Helsingin yliopistossa on toteutettava ja toteutetaan jatkossakin huippututkimusta ja -opetusta. Tutkintojen sisällöt monipuolistuvat. Hallintoa uudelleenorganisoidaan parhaillaan – Helsingin yliopistossa tapahtuu nyt paljon. Hallinto (HR, opintohallinto, talous jne.) organisoidaan uudelleen, ja käynnissä on myös muun muassa koulutusuudistus, jonka myötä kaikki tutkinnot organi-soidaan uudelleen osaamisperustaisiksi koulutusohjelmiksi. Ohjelmia suunnitellaan monitieteisesti, ja niiden työllistettävyyttä arvioidaan.