H. C. Andersenin tutussa sadussa alamaiset ja hovihännystelijät eivät kehtaa paljastaa keisarin kulkevan aatamin asussa ja leikkivät mukana keisarin makaaberissa näytelmässä. Tätä vertausta käytetään myös usein suomalaisesta ammattiyhdistysliikkeestä: kaikki tietävät, että moni asia on vialla,  mutta uskallusta tarttua haasteeseen ja konkreettisesti muuttaa liikettä uupuu.

Ongelmana ei ole keskustelun puute. Vaikeita kysymyksiä on pohdittu jo varsin pitkään. Eikä siinä mitään, aivan mahtavaa, että näin on tehty! Sen sijaan näkemysten petaamisessa konkretiaan ei ole onnistuttu ja moni juna on jo ryskyttänyt ohitsemme. Esimerkiksi pätkätyösuhteisiin ja työsuhteiden ketjuttamisiin ay-liike reagoi vain 20 vuotta myöhässä.

”Kaiken pohjalla on nopea teknologinen kehitys,
joka avaa uusia tapoja viestiä, osallistua ja osallistaa.”

Nyt hittipuheenaiheita ovat tekoälyn kehitys, eliniän piteneminen, globaalin eriarvoisuuden aiheuttamat kansanliikkeet ja ilmastonmuutos. Kotimaisessa kentässä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kitka, mahdolliset ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden ja työsopimusten yleissitovuuden poistuminen sekä työttömyyskassojen siirtyminen valtion kontolle. Yksilön kannalta edellisiin trendeihin kietoutuvat työuran ja toimeentulon pirstaloituminen sekä vapaa-ajan ja työn merkityksellisyyden arvostuksen nousu. Kaiken pohjalla on nopea teknologinen kehitys, joka avaa uusia tapoja viestiä, osallistua ja osallistaa. Lista on pitkä joskin ei täydellinen.

Miksi sitten keisarille ei vieläkään ole kerrottu, ettei hänellä ole vaatteita? Miksi ammattiyhdistysliike edelleen keskittyy saavutettujen, menneisyyden etujen vartioimiseen, miksi se on organisoitu linjaorganisaatioksi verkostojen maailmassa, miksi ammattiydistysliike koetaan punakoiden setämiesten pullan rykimisenä neuvottelupöydissä?

Ammattiyhdistysliike on instituutio, monoliitti. Monet ympäröivistä suurista muutoksista eivät ole helposti hahmotettavissa. Ne ovat signaaleja suurista toisiinsa kietoutuneista muutosvyyhdeistä. On täysin ymmärrettävää, että jäykän linjaorganisaation on vaikea luovia ristiaallokossa tai myrskyssä, jonka kokoluokkaa ei edes tiedä.

”Konkreettisin uudistustyö tehdään
liitto- ja yhdistystasolla.”

Tässä vaiheessa pallo siirtyykin ruohonjuuritasolle. Kaltaisellani alemman portaan kaaderilla ei ole pääsyä ay-pyramidin pääkallopaikalle, eikä tietoa siitä, millaisia  visioita Akavassa, STTK:ssa tai SAK:ssa punotaan. Vaikka kinastelevat palolat, fjäderit ja häkämiehet hallitsevat työmarkkinajärjestöjen mediakuvaa, tehdään konkreettisin uudistustyö liitto- ja yhdistystasolla.

Specialle ei riitä vain keisarille hekottelu, yhdistystasolla voi ja tulee kokeilla uusia palveluita, uusia organisoitumisen tapoja ja tavoittavampaa viestintää. Specian vuoden 2017 erityisteemana on tulevaisuus. Organisaatiomme, palveluidemme ja edunvalvontamme suuntaa selvitetään jäsenlähtöisesti sekä maaliskuun jäsenkyselyssä että koko jäsenkunnalle avoimissa työpajoissa kevätkokouksessamme 29.4. Yhteinen visio ja näkemyksemme sidotaan yhdistyksen strategiaan ja suoraan konkretiaan loppuvuodesta.

Mitä, jos jäsenet itse saisivat tilata koulutuksia suoraan Specialta? Olisiko Specia väylä asiantuntijoiden vertaistuen ja valmistuvien mentoroinnin järjestämiseen? Tulisiko Specian olla enemmän jäsentapahtumien mahdollistaja kuin tuottaja? On jäsenkunnastamme kiinni, miten se itse haluaa organisoitua tulevaisuudessa.

”Specia tulee olemaan
tulevaisuuden työn ammattilaisten
vahva järjestö!”

Lopuksi rohkaisun sana. Muutos ei ole Specialle uhka, vaan mahdollisuus. Tekoälyn maailmassa omien alojemme syvään asiantuntemukseen, luovuuteen ja ihmisjohtajuuteen nojaava ammattitaito tulee olemaan tärkeämpää koskaan. Myös ymmärrys elinikäisestä kouluttautumisesta sekä muutosten ennakoimisesta resonoivat hyvin koulutustaustojemme kanssa. Specia tulee olemaan tulevaisuuden työn ammattilaisten vahva järjestö!

Pasi Hario

Kirjoittaja on Specian hallituksen puheenjohtaja ja tulevaisuuteen orientoitunut viestinnän ja yhteiskuntasuhteiden asiantuntija.