Lomakausi alkaa olla ohi. Huomasithan tarkistaa palkkakuitistasi, maksettiinko lomapalkkasi ja mahdollinen lomarahasi oikein? Summan maksuajankohta vaihtelee työpaikkakohtaisesti, mutta sen pitäisi olla vähintään keskimääräisen kuukausitulosi verran.

Lomapalkka

Lähtökohta on, että työntekijälle maksetaan loman ajalta normaali palkka, eli se palkka, joka hänellä on loman alkaessa. Viikko- tai kuukausipalkkaisilla työntekijöillä on oikeus saada sovittu palkkansa myös vuosiloman ajalta. Mikäli viikko- tai kuukausipalkkainen työntekijä pitää lomansa osissa, lasketaan kunkin lomajakson lomapalkka siten, että se vastaa työntekijälle muutoin vastaavalta ajalta maksettavaa palkkaa.

Vähintään 14 päivänä kalenterikuukaudessa työskentelevien tuntipalkkaisten työntekijöiden vuosilomapalkan laskennassa käytetään kertoimia, jotka voit tarkistaa esimerkiksi YTN:n oppaasta.

Lomapalkka lasketaan pääsääntöisesti rahapalkasta. Luontoisetuja ei siis erikseen oteta huomioon lomapalkkaa laskettaessa, sillä ne ovat vähentämättöminä käytössä myös myös vuosiloman aikana. Lounasseteleitä voidaan antaa vain todellisilta työpäiviltä, joten työnantaja voi olla antamatta niitä loman ajalta.

Lomaraha

Lomapalkan lisäksi saatat saada lomarahaa tai lomaltapaluurahaa. Oikeus lomarahaan tulee työ- tai virkaehtosopimuksesta, työpaikkakohtaisesta sopimuksesta tai työntekijän omasta työsopimuksesta, joten sitä ei välttämättä makseta kaikilla työpaikoilla. Voit tarkistaa oikeutesi lomarahaan työpaikkasi työehtosopimuksesta tai henkilöstön edustajalta, eli luottamusmieheltä tai luottamusvaltuutetulta. Jos et tiedä noudatetaanko työpaikallasi työehtosopimusta tai onko työpaikallasi henkilöstön edustajaa, otathan meihin yhteyttä!

Lomarahan suuruus ja perusteet vaihtelevat työehtosopimuksittain, mutta yleensä se on 50 prosenttia rahana maksetusta lomapalkastasi.

Lomakorvaus

Kolmas lomiin liittyvä termi on lomakorvaus. Lomakorvauksella tarkoitetaan korvausta pitämättömästä lomasta työsuhteen päättyessä. Lomakorvaus vastaa sitä vuosilomapalkkaa, jonka työntekijä olisi saanut, jos hän olisi pitänyt lomaa.

Jos sinulle heräsi kysymyksiä lomapalkkaan, rahaan tai korvaukseen liittyen, otathan yhteyttä joko Specian toimistoon  tai Akavan Erityisalojen työsuhdeneuvontaan.

Saara Paavola Toiminnanjohtaja