Tulokset Suomen hallituksen kehysriihestä ovat tulleet. Tulosten analysointi jatkuu vielä joiltain osin, ja jäämme odottamaan esimerkiksi lakeihin tehtäviä muutosesityksiä. Kokosimme tässä vaiheessa jäsentemme näkökulmasta tiiviin paketin kehysriihen plussista ja miinuksista.  

Kehysriihestä lisäresursseja TE-palveluihin ja parannusta perhepolitiikkaan 

Positiivisina pidämme erityisesti aktiivimallin kohdistuvia parannuksia ja TE-palvelujen lisäresurssointia. Aktiivimallin niin sanottua aktiivisuusehtoa laajennetaan siten, että osallistuminen ammattiliittojen tarjoamiin koulutuksiin luetaan aktiivisuudeksi. Esimerkiksi Uudellamaalla liittojen tarjoamat työnhakuveturit ja työnhakubuusterit tuovat todella tehokasta tukea työllistymiseen. Toivomme, että uudistukset lisäisivät aidosti joustavaa ja työnhakijan tarpeita tukevaa kouluttautumista.  

Ylikuormittuneet TE-palvelut saavat myös 206 henkilötyövuoden lisäresurssia työnhakijoiden tukemiseen. Olemme Speciassa kantaneet suurta huolta TE-palveluissa työskentelevien jäsentemme puolesta. Toivottavasti tämä lisäys helpotta pian tilannetta. 

Olemme tyytyväisiä siihen, että asiantuntijat ja esihenkilöt tulevat edelleen pysymään työaikalainpiirissä. Työaikalakiin tulee lisäksi uusina elementteinä työaikapankki ja joustotyöaika.  

Hallitus esittää myös hyviä perhepoliittisia uudistuksia. Erityisesti adoptioperheiden ja yksinhuoltajien vanhempainrahakausien kehittäminen ovat positiivisia uudistuksia.  

Kevyemmissä irtisanomisperusteissa ja perusteettomissa määräaikaisuuksissa riski väärinkäytöksille 

Hallitus on myös valmistelemassa työsopimuslakiin muutosta, joka heikentäisi irtisanomissuojaa pienissä, alle 20 henkilön yrityksissä. Yksilöllisen irtisanomisen kriteerit keventyisivät. Näemme tässä isoja haasteita sekä yhdenvertaisuuden, että esimerkiksi organisaation kehittämisen näkökulmasta. Uskaltaako työntekijä haastaa työnantajaa pois luutuneista käytännöistä, jos kriteerit irtisanomiselle ovat kevyemmät?  

Myös yli kolme kuukautta työttöminä olleille alle kolmekymppisille voitaisiin jatkossa solmia määräaikaisia työsopimuksia ilman perusteita. Työsuhteen määräaikaisuudella on negatiivisia vaikutuksia sekä palkkauksen että muiden työsuhteeseen liittyvien etujen näkökulmasta.   Näemme näissä molemmissa muutoksissa myös paljon muita mahdollisuuksia väärinkäytöksille. 

Saara Paavola Toiminnanjohtaja