Järjestöt:
Oulun yliopiston kasvatustieteiden kanditutkintoa ei saa lakkauttaa

Oulun yliopisto aikoo lakkauttaa kasvatustieteiden koulutusohjelman. Tutkintopaikat siirrettäisiin vuodesta 2017 alkaen luokanopettajakoulutukseen.

Opiskelijat ja ammattijärjestöt vastustavat esitystä. Ne vaativat, että säästöjä etsitään lakkauttamisen sijaan lisäämällä yhteistyötä Lapin yliopiston kanssa.

Kasvatustieteilijät valmistuvat laajasti asiantuntija- ja esimiestehtäviin työllistyen hyvin. Viisivuotinen kasvatustieteen kandi- ja maisterivaiheen kattava tutkinto takaa sen, että Oulun yliopistosta valmistuu ammattitaitoisia koulutuksen, oppimisen, ohjauksen ja vuorovaikutuksen asiantuntijoita. Tämä työvoima on tärkeä voimavara Oulun alueen kasvavalle yritystoiminnalle, mm. teknologiateollisuudelle.

Nyt Oulun yliopisto aikoo lakkauttaa tämän haluttua ”täsmätyövoimaa” tuottavan kandivaiheen opinnot. Jäljelle jäisi pelkkä maisterivaihe, joka ei riitä turvaamaan työelämävalmiuksia asiantuntijatyöhön.

Kandipaikkojen siirtäminen opettajaohjelmaan on outo ja epätarkoituksenmukainen ratkaisu, sillä kasvatustieteilijöiden ja luokanopettajien profiili ja työmarkkinat ovat hyvin erilaiset.

Muutos voi merkitä koko Oulun yliopiston kasvatustieteellisen koulutuksen näivettymistä. Kasvatustieteistä kiinnostuneet eivät todennäköisesti hae muutoksen jälkeen enää ensisijaisesti Oulun yliopistoon, jos siellä ei ole enää mahdollista suorittaa koko tutkintoa alusta loppuun.

Oulun yliopiston valttikorttina ovat kasvatuspsykologian pääaineen opinnot ainoana Pohjois-Suomessa. Muutoksen myötä tämäkin menetettäisiin, mikä vähentäisi Oulun yliopiston hakijamääriä. Myös Pohjois-Suomi tarvitsee kasvatuspsykologista osaamista ja tutkimusta. Lisäksi lakkauttamisen seurauksena on tiedekunnan laajan sivuainepaletin kuihtuminen.

Vetoamme opetus- ja kulttuuriministeriöön sekä Oulun yliopiston päättäjiin, että säästötoimia toteutetaan koko kasvatustieteen koulutusohjelman lakkauttamisen sijaan työelämä- ja yliopistoyhteistyönä.

Vaadimme, että Suomen koulutuspolitiikassa turvataan myös erityisalojen tulevaisuus ja laatu. Päätöksiä tehtäessä tulee ottaa huomioon opiskelijoiden työllistyminen koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Ns. generalisteina kasvatustieteilijät ovat työllistyneet hyvin. On edelleen tärkeää säilyttää generalistialoja, joissa tietyllä koulutuksella voi suuntautua laajasti ja joustavasti eri tehtäviin.

Simon Huldén
toiminnanjohtaja
Specia ry
puh. 040 719 3328

Salla Luomanmäki
toiminnanjohtaja
Akavan Erityisalat
puh. 040 700 7800

Heli Marin
puheenjohtaja
Motiva ry
Oulun yliopiston
kasvatustieteilijöiden ainejärjestö
puh. 040 595 9983