Nykyaikana yhä useammat meistä tekevät pää/päivätyönsä lisäksi jotain muuta palkallista työtä tai olla muutoin mukana merkittävästi työhön vaikuttavassa toiminnassa. Osa meistä tekee esimerkiksi kahta osa-aikaista työtä tai lyhennetyn työviikon lisäksi satunnaisia lisätunteja jollekin toiselle työnantajalle. Useamman tehtävän hoitamisessa on henkiset haasteet mutta myös lainsäädäntö asettaa reunaehtoja oman osaamisen myymiselle. Mitä kaikkea tulee huomioida? Millaisessa tilanteessa se kannattaa? Millaisia käytännön vinkkejä tuleekaan jäseneltä toiselle?

Työsopimusta laadittaessa kannattaa olla tarkkana. Työntekijä ei saa työsuhteen aikana työskennellä toiselle työnantajalle tai muutoin harjoittaa työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa ilman työnantajan suostumusta. Osa-aikaisissa työsuhteissa tämä on tietysti haastavaa ja monitulkintaista mutta sopimusta tehdessä kannattaa asia kannattaa nostaa esille. Joissakin tapauksissa voidaan asettaa kilpailukieltosopimus, joka pidentää kilpailevan toiminnan kieltoa työsuhteen päättymisen jälkeisellekin ajalle. Ammattiosaamisen hyödyntämisessä kannattaa olla huolellinen!

Ammattiosaamisen hyödyntämisessä kannattaa olla huolellinen!

Kilpailukieltosopimus ja sen solminen vaatii erityisiä perusteita. Lain tarkoittama tarve kilpailunrajoitukselle voi syntyä, jos työtehtävät liittyvät mm. tutkimus- tai muuhun vastaavaan toimintaan ja työnantajalla on sellaista tietoa, jota kilpailijoilla ei ole. Asiantuntijatyöhönkin liittyvä asiakkuudenhallinta on hyvä esimerkki kilpailusopimuksissa – voimassa olevia asiakkuuksia voidaan pyrkiä suojaamaan sopimuksella. Myös kolmas sektori voi olla haastellinen tästä näkökulmasta. Joskus ei tule edes ajatelleeksi, että erilaiset edustukset ja osallistumiset voivat olla työnantajan mielestä haitaksi työtehtävien hoitamiselle.

Tässä mainittuja kilpailukieltosopimuksia säädellään työsopimuslaissa. Sopimukset eivät tietystikään ole voimassa jos ne ovat ristiriidassa lain kanssa. Jos työnantaja ehdottaa ko. sopimusta, kannattaa sen kattamat työtehtävät ja toimialat määritellä mahdollisimman tarkasti. Jos sopimus tehdään ja työntekijä irtisanoutuu ilman työnantajasta johtuvaa syytä, on sopimus vielä sitova. Tämä kannattaa muistaa vaikka vaihtaisi työnantajaa.