Speciaan kuuluu lähes 1400 opiskelijajäsentä, pääsääntöisesti yliopistojen humanistisesta sekä kasvatustieteellisestä tiedekunnasta. Specian opiskelijajäsenet valmistuvat asiantuntijauralle eli he työllistyvät generalistimaistereina muun muassa erilaisiin suunnittelu- ja kehittämistehtäviin, projekteihin sekä hallinnon kentälle.

Specia tekee aktiivista yhteistyötä kasvatustieteilijöiden ja historian opiskelijoiden ainejärjestöjen kanssa, tuottaa tietoa specialaisten alojen työtilanteesta, palkkauksesta sekä tarjoaa henkilökohtaista apua työnhakuun. Liittymällä Specian jäseneksi jo opiskeluaikana saat käyttöösi kaikki Specian palvelut ja olet mukana ajamassa humanistien ja kasvatustieteilijöiden etua koulutuspolitiikan sekä työmarkkinoiden kentällä. Opiskelijat ovat vapautettuja jäsenmaksusta opintojen ajalta, maksu peritään ainoastaan tehdystä työstä ja kesätyöt ovatkin oiva tapa kerryttää omaksi turvaksi työttömyyskassaa jo opintojen aikana.

Opiskelijajäsenenä olet oikeutettu samoihin palveluihin ja etuihin, kuin muutkin Specian jäsenet!

Opiskelija, liity Speciaan!

Käytkö töissä opiskelujen ohella?

Liity tästä!

Keskitytkö pelkästään opiskeluun?

Liity tästä!

Suosittelemalla jäsenyyttä kaverillesi, saat jokaisesta liittyneestä uudesta jäsenestä 50€ Superlahjakortin!

Lue lisää suosittelusta!

Specian opiskelijoille suunnatut palvelut

Gradustipendi

Specia palkitsee asiantuntijatyöhön tai yleisesti työelämään liittyviä pro gradu -tutkielmia kerran vuodessa. 500 euron arvoisia stipendejä myönnetään kaksi kappaletta syksyisin. Gradustipendin saaneet työt julkaistaan Specian gradupankissa ja niitä nostetaan myös Specian viestinnässä. Stipendien saajat valitsee Specian kahdesta hallituksen jäsenestä ja Specian toimihenkilöstä muodostuva valintaraati.

Milloin?

Hakuaika stipendeille on 21.10.-17.11.2019. 

Stipendien saajat valitaan joulukuun alussa. Stipendien saajat julkistetaan Specian hallituksen kokouksessa 11.12.2019, jolloin esitellään stipendin saajien nimet ja gradujen aiheet. 

Miten voin hakea?

Stipendiä voivat hakea kaikki Specian jäsenet valmiilla tai viimeistelyä vailla olevalla gradulla ja hakemuksella. Hakemus voi olla joko yhden sivun mittainen vapaamuotoinen kirjallinen hakemus tai korkeintaan 3 minuutin mittainen video. Painotamme valinnassa hakemuskirjettä. 

Esittele hakemuksessa lyhyesti työsi aihe, tutkimusmenetelmä, tutkimustulokset ja miten gradusi edistää asiantuntijatyön kehittämistä tai mitä uusia näkökulmia se tuo työelämään.

Gradustipendiä hakiessa henkilö sitoutuu luovuttamaan tutkielman tiedot Specian käyttöön sekä kirjoittamaan tutkielmasta blogikirjoituksen Specian verkkosivuille. 

Lähetä gradu ja hakemus (pdf tai linkki videoon) sähköpostilla elli.suonpaa@specia.fi. 

Lue lisää!

Gradupankki

Gradupankistamme löydät Specian gradustipendillä palkittuja pro gradu -tutkielmia, joista voit löytää apua uravalintoihin ja saat tietoa alan asiantuntijoista. Haluamme tukea työelämälähtöisen tutkimustiedon kokoamista edustamiltamme humanistisilta ja kasvatustieteellisiltä asiantuntija- ja koulutusaloilta. Gradupankin perusidea onkin antaa opiskelijalle mahdollisuus tutkia jäseniämme kiinnostavia työelämän haasteita sekä edistää ammatillista ja koulutuksellista edunvalvontaamme.

Tutustu gradupankkiin

 

Suunnittele Specialle haalarimerkki! 

On aika uudistaa haalarimerkkimme ja nyt tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden tuoda esiin suunnittelutaitojaan sekä näkemyksensä Speciasta!

Suunnittele Specialle uusi haalarimerkki ja lähetä ehdotuksesi 30.11. mennessä osoitteeseen elli.suonpaa@specia.fi. Toteutukseen otettavan merkin valitsee Specian toimisto. Voittajamerkin suunnittelija palkitaan 100€:n Lippu.fi:n lahjakortilla.

Mitä, millainen?

Haalarimerkin koko tulee olemaan noin 100-120mm, siinä tulee olla Specian logo näkyvissä ja merkin reunat mielellään helposti ommeltavat (ei tarvitse myöskään olla pyöreä). Merkki saisi kuvastaa Specian toimintakenttää, arvoja tai yleistä fiilistä liittyen Speciaan.

Päästä luovuutesi valloilleen ja valloita opiskelijahaalarit kautta maan!

Tietoa työelämästä ja tukea työnhakuun

Specialla on paljon oppaita, joista löydät apua omaa urapolkua pohdiskellessa ja töitä hakiessa. Lisäksi, jos kaipaat apua CV:n, työhakemuksen tai LinkedInin kanssa, saat henkilökohtaista ohjeistusta ottamalla yhteyttä opiskelijatoiminnan koordinaattoriimme.

Tilausgraduopas

Tukea ja tietoa kasvatustieteiden ja yleisen historian opiskelijoille gradutoimeksiannon löytämiseen ja oikeudenmukaisesta palkkiosta sopimiseen.

Kasvatustieteilijät työelämässä

Ajankohtaista tietoa kasvatustieteilijöiden työelämään sijoittumisesta ja palkkauksesta sekä tukea työnhakuun ja asiantuntijuuden kehittämiseen jo opiskeluaikana.

Humanistit työelämässä

Ajankohtaista tietoa historian pääaineesta valmistuneiden humanistien työelämään sijoittumisesta ja palkkauksesta sekä tukea työnhakuun ja asiantuntijuuden kehittämiseen jo opiskeluaikana.

Akavan Erityisalojen työharjoitteluopas 

Tästä oppaasta löydät kaiken tarpeellisen työharjoittelupohdintaasi!

Tunnista osaamisesi osaamiskartan avulla!

Joskus oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen voi tuntua haastavalta, kurkkaa osaamiskartasta vinkit oman osaamisen sanoittamiseen. Jos kaipaat henkilökohtaista sparrailuapua esimerkiksi työnhakudokumenttien kanssa, ota yhteyttä Elli Suonpäähän (elli.suonpaa@specia.fi)

Harjoittelutukikäytänteet specialaisilla aloilla

Mietityttääkö oman alan harjoittelukäytänteet? Kurkkaa tästä oppaasta, miten ne näyttäytyvät specialaisilla aloilla!