Speciaan kuuluu yli 1200 opiskelijajäsentä, pääsääntöisesti yliopistojen humanistisesta sekä kasvatustieteellisestä tiedekunnasta. Specian opiskelijajäsenet valmistuvat asiantuntijauralle eli he työllistyvät generalistimaistereina muun muassa erilaisiin suunnittelu- ja kehittämistehtäviin, projekteihin sekä hallinnon kentälle (poislukien taide- ja kulttuuriala).

Specia tekee aktiivista yhteistyötä kasvatustieteilijöiden ja historian opiskelijoiden ainejärjestöjen kanssa, tuottaa tietoa specialaisten alojen työtilanteesta, palkkauksesta sekä tarjoaa henkilökohtaista apua työnhakuun. Liittymällä Specian jäseneksi jo opiskeluaikana saat käyttöösi kaikki Specian palvelut ja olet mukana ajamassa humanistien ja kasvatustieteilijöiden etua koulutuspolitiikan sekä työmarkkinoiden kentällä. Opiskelijat ovat vapautettuja jäsenmaksusta opintojen ajalta, maksu peritään ainoastaan tehdystä työstä ja kesätyöt ovatkin oiva tapa kerryttää omaksi turvaksi työttömyyskassaa jo opintojen aikana.

Opiskelijajäsenenä olet oikeutettu samoihin palveluihin ja etuihin, kuin muutkin Specian jäsenet.

Gradustipendi

Specia palkitsee asiantuntijatyöhön tai yleisesti työelämään liittyviä pro gradu -tutkielmia kerran vuodessa. 500 euron arvoisia stipendejä myönnetään kaksi kappaletta syksyisin. Gradustipendin saaneet työt julkaistaan Specian gradupankissa ja niitä nostetaan myös Specian viestinnässä. Stipendien saajat valitsee Specian kahdesta hallituksen jäsenestä ja Specian toimihenkilöstä muodostuva valintaraati.

Milloin?

Tarkemmat tiedot kevään gradustipendin hakuajoista tarkentuvat myöhemmin.

Miten voi hakea?

Stipendiä voivat hakea kaikki Specian jäsenet valmiilla tai viimeistelyä vailla olevalla gradulla ja hakemuksella. Hakemus voi olla joko yhden sivun mittainen vapaamuotoinen kirjallinen hakemus tai korkeintaan 3 minuutin mittainen video.

Esittele hakemuksessa lyhyesti työsi aihe, tutkimusmenetelmä, tutkimustulokset ja miten gradusi edistää asiantuntijatyön kehittämistä tai mitä uusia näkökulmia se tuo työelämään. Gradua hakiessa henkilö sitoutuu luovuttamaan tutkielman tiedot Specian käyttöön sekä kirjoittamaan tutkielmasta blogikirjoituksen Specian verkkosivuille.

Lähetä gradu ja hakemus (pdf tai linkki videoon) sähköpostilla alli.alho@specia.fi.

Gradupankki

Gradupankistamme löydät Specian gradustipendillä palkittuja pro gradu -tutkielmia, joista voit löytää apua uravalintoihin ja saat tietoa alan asiantuntijoista. Haluamme tukea työelämälähtöisen tutkimustiedon kokoamista edustamiltamme humanistisilta ja kasvatustieteellisiltä asiantuntija- ja koulutusaloilta. Gradupankin perusidea onkin antaa opiskelijalle mahdollisuus tutkia jäseniämme kiinnostavia työelämän haasteita sekä edistää ammatillista ja koulutuksellista edunvalvontaamme.

Tietoa työelämästä ja tukea työnhakuun

Specialla on paljon oppaita, joista löydät apua omaa urapolkua pohdiskellessa ja töitä hakiessa. Lisäksi, jos kaipaat apua CV:n, työhakemuksen tai LinkedInin kanssa, saat henkilökohtaista ohjeistusta ottamalla yhteyttä opiskelijatoiminnan koordinaattoriimme.

Tilausgraduopas

Tukea ja tietoa kasvatustieteiden ja yleisen historian opiskelijoille gradutoimeksiannon löytämiseen ja oikeudenmukaisesta palkkiosta sopimiseen.

Kasvatustieteilijät työelämässä

Ajankohtaista tietoa kasvatustieteilijöiden työelämään sijoittumisesta ja palkkauksesta sekä tukea työnhakuun ja asiantuntijuuden kehittämiseen jo opiskeluaikana.

Humanistit työelämässä

Humanistit työelämässä -opasta päivitetään. Ajankohtaista tietoa historian pääaineesta valmistuneiden humanistien työelämään sijoittumisesta.

Tyoharjoitteluopas

Akavan Erityisalojen työharjoitteluoppaasta löydät kaiken tarvittavan tiedon työharjoittelun etsimisen tueksi ja harjoittelun ajalle!

Alakohtainen osaamiskartta

Mitä osaamista tehtäväsi tai ammattiasemasi vaatii?

Harjoittelutukikäytänteet specialaisilla aloilla