Lakipalvelut

Akavan Erityisalojen juristit ja neuvottelupäälliköt auttavat jäseniämme henkilökohtaisesti työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Voit olla heihin yhteydessä esimerkiksi palkkaukseen, työ- tai virkasuhteen ehtoihin ja työlainsäädäntöön tai työllistymiseen liittyvissä asioissa. Yhteystiedot löydät täältä. 

Palkkaneuvonta

Specia auttaa sinua määrittelemään palkkatoiveesi. Saat henkilökohtaista palkkaneuvontaa osoitteesta toimisto@specia.fi. Jos kaipaat TES-/VES-tulkinta-apua, Akavan Erityisalojen lakimiehet ja neuvottelupäälliköt neuvovat sinua mielellään. Akavan Erityisalojen sivuilta löydät heidän yhteystietonsa. 

Lue lisää palkkaneuvonnasta ja muista työnhakupalveluistamme!

Vähimmäispalkkasuositukset

Specia julkaisee vähimmäispalkkasuositukset, jotka antavat suuntaa palkkatoiveelle. Suositus kuvaa hyvin sitä, mistä kuukausiansiosta palkantarkistuksen voi aloittaa. Suositukseen on kirjattu myös palkkapyynnön perusteet ja perustelut.

FM Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2018 – 31.3.2020

KM Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2018 – 31.3.2020

Luento- ja kirjoituspalkkio

Asiantuntijan luento- ja kirjoituspalkkio on helppo määritellä Akavan suosituksen avulla.

Tutustu tästä Akavan palkkiosuositukseen. 

Tilastotietoa palkkapuntarista

Jäsenten käytössä on myös Akavan Erityisalat ry:n palkkapuntari, joka kertoo tilastolliset keskiarvopalkat ammattinimikkeen, tutkintokoulutuksen, työnantajan ja/tai työssäkäyntialueen perusteella. Palkkapuntari hyödyntää tietoja palkansaajien yleisestä ansiotason kehityksestä. Vertaisten ansiotaso ja sen kehitys auttavat omassa palkantarkistuksessa.

Palkkapuntari

 

Lisäksi voit tarkastella specialaisten yleisimpien ammattinimikkeiden mediaanipalkkoja palkkaportfoliostamme.

Palkkaportfolio

 

Perhe- ja perintöoikeudellinen neuvonta

Akavan Erityisalat tarjoaa Specian jäsenille perhe- ja perintöoikeudellista neuvontaa ja konsultointia seuraavissa asioissa: avioehtosopimukset, avioero, omaisuuden ositus, perunkirjoitus, testamentit sekä perinnönjako. Jäsenetu pitää sisällään myös perhe- ja perintöoikeudellisten asiakirjojen kuten esimerkiksi avioehtosopimusten ja testamenttien laatimisen.

Yhteyshenkilö Akavan Erityisalojen toimistolla:

Tuire Torvela/lakipalvelut

tuire.torvela@akavanerityisalat.fi

0201 235 356

Työttömyyskassa

Specian jäsenten työttömyysturva hoidetaan Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon kautta. Työttömyystilanteissa saat kassasta ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Kassan jäsenmaksu sisältyy Specian jäsenmaksuun.

Yrittäjä- ja ammatinharjoittajajäsenten kassa on AYT – Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa. Muistathan itse hoitaa liittymisen AYT-kassaan.