Palvelumuotoilu on nosteessa. Konsulttiyritykset myyvät palvelumuotoilun ”asiakaslähtöistä toimintalogiikkaa”, ”lean-menetelmiä”, ”ketterää protoilua” ja ”yhteisluomisen työpajoja” varsin hyvillä katteilla. Palvelumuotoilu on levinnyt jopa julkiselle puolelle ja se on saavuttanut myös ammattiyhdistysliikkeen etuvartiot. 

Specian uusi strategia pohjautuu palvelumuotoilun perusajatukseen jäsenlähtöisestä toiminnasta. Sopimusneuvottelupöydissä, koulutuksia suunniteltaessa ja viestintää toteuttaessa on tunnettava eri jäsenryhmien elämäntilanne eli ekosysteemi. Valmistuva opiskelija tarvitsee tukea työnhakuun, hoitovapaalta palaava tukea työhön palaamisessa ja tietotyöläinen etätyöskentelytilaa.

Ymmärrys ei majaile Specian toimistolla, vaan oman elämäntilanteensa parhaita asiantuntijoita ovat jäsenemme. Palveluita kehitettäessä ja luotaessa jäsenten panos fokusryhmissä ja työpajoissa on kultaakin arvokkaampaa. Palveluita kehitetään myös kokeilemalla eli protoilemalla. Tästä hyvänä esimerkkinä on jo keväällä uuden koulutus- ja etätyöskentelytilan SpeciaHubin koeponnistus, jossa tilassa työskennelleiden jäsenten palautteen perusteella tilaratkaisua hiottiin toimivammaksi.

Edunvalvonta näkyväksi palveluksi

Jäseniltä kysyttäessä liittoon kuulumisen merkittävimmiksi hyödyiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan ohella mainitaan suorat jäsenpalvelut, kuten lakipalvelut työpaikan konfliktitilanteissa, ammatilliset koulutukset, ura- ja palkkaneuvonta tai vaikka Specian koulutustuki. Tosiasiassa suurin osa ammattiliittojen resursseista kuluu edunvalvontaan. Neuvottelupöytien keskustelut näkyvät kuitenkin jäsenelle heikosti.

Speciassa ja kattojärjestössämme Akavan Erityisaloissa pohditaankin paraikaa, miten kertoa jäsenkunnalle kiinnostavasti niistä voitoista, joita taistelussa vaikkapa oikeudenmukaisempien perhevapaiden jakamisessa, irtisanomissuojan puolustamisessa ja määräaikaisuuksien karsimisessa saavutetaan neuvottelupöydissä. Miten kertoa, että yhdessä seisoessamme todella olemme vahvempia?

Miten Specian strategian jäsenlähtöisyys näkyy uusina palveluina?

  1. SpeciaHub

Specialaisten asiantuntijoiden työ on harvemmin paikkasidonnaista. Ammatinharjoittajille ja yrittäjille rauhallinen toimistotila voi olla miellyttävämpi kuin kahvilat ja kirjastot. Työn ohella Hubissa järjestetään koulutuksia ja verkostoidutaan.

  1. Työpsykologi

Työpsykologipalvelua toivottiin erityisesti viime vuoden jäsenkyselyssämme. Haluamme korostaa, kuinka merkittävässä avainasemassa henkinen jaksaminen ja hyvinvointi ovat toimivassa työyhteisössä!

  1. Mentorointiohjelma

Specian asiantuntijat ja esihenkilöt muodostavat uskomattoman kyvykkään verkoston. Mentoriohjelma edistää jäsenten verkostoitumista sekä auttaa työelämään siirtyvää ja yhä enemmän alaa vaihtavaa jäsenistöä uuteen ammattiin!

Uudet tuulet palvelurintamalla tarkoittavat myös sitä, että Specian Levin mökki poistuu palvelutarjonnasta vuonna 2018. Jos sinulla herää aiheesta kysyttävää, voit kääntyä Specian toimiston puoleen toimisto@specia.fi.

 

Pasi Hario Specian hallituksen puheenjohtaja