Alkusyksystä Jyväskylän yliopistossa julkistettiin väitöskirjatutkimus työhyvinvoinnista järjestöalalla. Tutkimuksen tulokset olivat Specian toiminnanjohtaja Saara Paavolan mielestä hälyttäviä. Järjestöissä edistetään jäsenten etuja ja hyvinvointia, mutta järjestötyöntekijät kokevat oman työhyvinvointinsa puutteellisena, ilmenee Kirsikka Selanderin väitöskirjasta. Tässä artikkelissa Paavola avaa tarkemmin ajatuksiaan liittyen kyseiseen tutkimukseen Specian näkökulmasta.

Syinä heikkoon työhyvinvoinnin tilaan Selander näki tutkimuksessaan järjestöissä tehtävän palkkatyön lisääntymisen, kun järjestöjen roolit vaikkapa demokraattisen järjestelmän tehostamisessa ja hyvinvointipalvelujen tuottamisessa ovat kasvaneet. Myös kulttuuri-, liikunta- ja harrastustoimintaa tuottavien järjestöjen tarve on lisääntynyt. Ongelmia syntyy, kun järjestön toimintaa ohjaa vapaaehtoistyön organisaatiokulttuuri, vaikka järjestön ydintoimijat olisivat palkkatyössä järjestössä.  

Me Speciassa edustamme laajaa joukkoa erilaisissa järjestöissä työskenteleviä asiantuntijoita ja esihenkilöitä. Tunnistamme järjestötyöntekijöissä Selanderinkin löytämiä piirteitä, eli työtä tehdään suurella intohimolla ja innostuksella – työn imun kokemus tuntuu työssä vahvasti. Ongelmia syntyy työn ennakoimattomuudesta ja kiireestä. Järjestötyöntekijöillä on myös enemmän tyytymättömyyttä omaan työhön sekä ongelmia työn ja perheen yhteensovittamisessa, kuin julkisella tai yksityisellä sektorilla työskentelevillä.  

Selander kannustaakin (HS 13.10.2018) järjestöjen vapaaehtoispohjalta toimivia hallituksia kiinnittämään huomiota työntekijöiden hyvinvointiin ja tunnistamaan palkka- ja vapaaehtoistyön erilaiset toimintalogiikat. Myös vastuukysymysten tarkentamisella, esimerkiksi hallituksen ja toiminnanjohtajan välillä, voi olla merkittävää hyötyä työn organisoinnin näkökulmasta. Työhyvinvointiin liittyy myös työn kuormituksen kohtuullisuus, eli jos henkilöstöresurssien määrä ja työn määrä ovat jatkuvassa epätasapainossa, jaksaminen kärsii. Usein jaksamisesta kiinni pitäminen vaatii myös ein sanomista, mikä innostuneessa ja inspiroituneessa ympäristössä voi tuntua välillä todella hankalalta.  

Vietämme ensi vuonna Speciassa työhyvinvoinnin teemavuotta ja tarjoamme jäsenillemme monipuolisesti tapahtumia, koulutuksia sekä tietoa aiheesta ja sen ympäriltä. Työpsykologimme Karri-Pekka Kauppinen auttaa jäseniämme erilaisissa työelämän tilanteissa myös ensi vuonna. Työhyvinvoinnissa ennaltaehkäisy on erittäin tärkeää ja siksi haluamme tarjota apua ennen kuin avun etsiminen on välttämätöntä. Karri-Pekalta voit varata maksutta 1-3 vastaanottoaikaa ja saada helpotusta jaksamiseen sekä konkreettisia ohjeita oman tilanteen parantamiseen. 

Meidän ja Akavan Erityisalojen yhteistyökumppani Up Partners on myös laajentamassa jäsenpalvelujamme hyvinvoinnin osalta. Tästä ja muista ensi vuoden tuulista lisää tammikuussa!  

 

Saara Paavola Toiminnanjohtaja