Specia on mukana uudenlaisessa, työelämän osaamista korostavassa Haavi-hankkeessa, jonka tavoitteena on tukea vastavalmistuneita generalisteja työllistymisessä tarjoamalla heille yritysyhteistyössä järjestettävän koulutuspaketin.

Haavi kokoaa yhteen noin 30 vastavalmistunutta generalistia tutkimaan, määrittelemään ja ratkomaan hankkeen yhteistyöyritysten käytännön ongelmia, jotka voivat liittyä esimerkiksi organisaation rakenteeseen, markkinointiin ja strategiaan.

Projektissa muodostetaan eri alojen vastavalmistuneista koostuvat moniammatilliset tiimit, joista kukin ratkaisee yhdessä toimeksiantajan kanssa määriteltävää asiakastoimeksiantoa. Toimeksiantojen ajan tiimejä tukevat mentorit.

Haavissa generalistit kokeilevat uutta ja innostavaa, työllistymistä ja uran rakentamista tukevaa osaamista, sekä kontakteja generalistien ja yritysten välille. Hankkeen aikana osallistujat saavat ansioluetteloon liitettävän koulutuspaketin, jossa sisältönä mm:

  •    palvelumuotoilu
  •    projektihallinta
  •    markkinointi
  •    viestintä sekä
  •    liike-elämän ennakointi

Pysy kuulolla! Lisätietoja tulossa pian!

Lisätiedot Pasi Hario, pasi.hario@specia.fi

#generalistihaaviin #palkkaageneralisti

Yhteistyössä uuden ajan ammattiliitot:
Akavan Erityisalat, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ja Specia

haavi.info