Miten ammattijärjestön sisältöjä ja ratkaisuja pitäisi kehittää? Miten jäsenen palvelukokemusta voisi parantaa? Näitä kysymyksiä ratkottiin Kaapelitehtaalla 4.–6.9. järjestetyssä Linko Hackathonissa.

AKAVAN ERITYISALAT sekä sen jäsenjärjestöt Kumula, Specia ja Taku olivat mukana Dare to Learn -oppimisfestivaalin yhteydessä järjestetyssä Linko Hackatonissa. Hackatonissa eri tahot asettavat osallistujille haasteita, joita noin viiden hengen tiimit lähtevät ratkomaan. Ammattijärjestöjen haasteessa osallistuja pyydettiin kehittämään uusia ratkaisuja ammattijärjestön sisältöihin, välineisiin ja jäsenen palvelukokemukseen. Akavan Erityisalojen lisäksi haasteen asettivat myös Sanoma Pro ja Microsoft.

Meeri Väänänen Kumulasta esittelemässä ammattijärjestöjen haastetta yhdessä Akavan Erityisalojen Satu Sahla-Juvankosken kanssa.

Akavan Erityisalojen haastetta lähti ratkomaan kaksi monialaista ja monikansallista tiimiä. Tiimien jäsenet olivat kotoisin ympä- ri maailmaa: Suomen lisäksi Yhdysvalloista, Jordaniasta, Serbiasta, Sri Lankasta ja Espanjasta, ja opiskelivat kasvatustiedettä, kielitietietä, tietojenkäsittelyä, kognitiotiedettä ja sähkötekniikkaa. Tiimit valitsivat haasteensa maanantai-iltana ja paiskivat töitä ympäri vuorokauden keskiviikkoaamuun saakka, jolloin tiimit pitchasivat ratkaisunsa haasteenasettajista koostuvalle tuomaristolle.

Satu Sahla-Juvankoski finaaliyleisön edessä valmiina esittelemään ammattijärjestöjen haasteen voittajatiimin.

Elinikäisen oppimisen yhteisöksi Tiimit tarttuivat haasteeseen kahdesta eri suunnasta. Team Akavists koki ammattijärjestöjen suurimmaksi ongelmaksi sen, että ne muistetaan ainoastaan työelämän kriisitilanteissa. Akavistien ratkaisun keskiössä olivat yhteistyö ja elinikäinen oppiminen: ammattijärjestöistä pitäisi rakentaa vertaisoppimisen- ja tuen mahdollistavia yhteisöjä. A-team puolestaan kiinnitti huomiota siihen, että järjestöjen ongelmana oli eri jäsenlajien jyrkkyys ja poissulkevuus, sekä jäsenpito opiskelijan siirtyessä työelämään. He pitchasivatkin kaksi uutta jäsenpalvelua, joista ensimmäinen oli ajankäyttösovellus, joka hyödyttäisi erityisesti useaa eri työtä tekeviä, opiskelijoita ja freelancereita. Toinen oli chat-sovellus, jolla jäsenet pystyisivät helposti olemaan yhteydessä jäsensihteereihin. Voittajaksi valittiin lopulta Team Akavists, joiden kokonaisvaltainen päivitys ammattijärjestöjen imagolle koettiin tarpeelliseksi ja toimivaksi.

Voittajatiimi Akavists: Sean Weber (vas.), Dusica Bozovic, Ville-Veikko Saari, Nina Lukin ja Veli Airikkala.

Juttu on alunperin julkaistu Akavan Erityisalojen Yhteenveto 3/2017 -lehdessä.