Asiantuntijatyö on luonteensa puolesta välillä joustoja vaativaa – puolin jos toisin. Uusi työaikalaki lisäisi työntekijöiden tarpeista lähteviä joustoja joustotyöajan ja työaikapankkisäädösten avulla. 

Työaikalain uudistaminen on edennyt hitaasti, mutta alkuviikosta Työ- ja elinkeinoministeriö antoi hallituksen esityksen uudeksi työaikalaiksi lainsäädännön arviointineuvoston arvioitavaksi. Työaikalain uudistus tulee todella tarpeeseen, sillä edellinen laki on vuodelta 1996.

Specian jäsenten kannalta on erittäin positiivista, että asiantuntija- ja esihenkilötyö ovat laajasti säilymässä työaikalain piirissä. Kritisoimme viime syksynä ensimmäisessä lakiluonnoksessa olleita säädöksiä, jotka olisivat siirtäneet asiantuntijat työaikalain ulkopuolelle.

Specian jäsenistöstä suurin osa työskentelee asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä, joissa työaikalain piirissä pysyminen tuo turvaa. Lain ulkopuolelle jäävienkin osalta säädetään, että työaika ei saa ylittää työaikadirektiivin mukaista keskimääräistä viikkotyöaikaa ja että vähimmäislepoajoista on pidettävä kiinni.

Yksi lain keskeisimmistä uudistuksista on joustotyöaika, jonka mukaan säännöllinen työaika saisi joustotyössä olla keskimäärin enintään 40 tuntia viikossa neljän kuukauden jaksossa. Asiantuntija voisi tehdä ajoittain lyhyempää ja ajoittain pidempää työpäivää eri vuorokauden aikoina, paikasta riippumatta.

Joustotyöajassa on paljon mahdollisuuksia ja se tuo oikein käytettynä kaivattua joustoa specialaisten arkeen. Riskitön se ei ole. Useat jäsenemme ovat kertoneet kärsivänsä liian suuresta työkuormasta, jolloin joustotyö lisää työuupumuksen riskiä. Kuten Akavan Erityisalatkin kommentoi, esimerkiksi vuorokausilevosta huolehtiminen jää työpaikkojen vastuulle.

Viime päivinä on herännyt keskustelua myös siitä, sovittaisiinko joustotyöstä jatkossa työsopimuksessa. Koska joustotyöajasta on voitava siirtyä takaisin normaaliin työaikaan, tämä ei missään tapauksessa ole suositeltavaa.

Työaikalain uudistuksista positiivisimpia on työaikapankkien kirjaaminen lakiin. Työaikapankeista on tähän mennessä sovittu työehtosopimuksissa. Tämän uudistuksen myötä työaikapankkia voidaan alkaa käyttää myös niillä työpaikoilla, joilla ei ole työehtosopimusta. Tervetullut uudistus siis meille specialaisille, sillä moni meistä työskentelee ”tessittömillä” työpaikoilla!

Lue lisää työaikalakiuudistuksesta Akavan Erityisalojen sivuilta. 

 

Saara Paavola Toiminnanjohtaja