Akavan Erityisalat käynnistää koko vuoden kestävän kampanjan korkeakouluharjoittelun laadun parantamiseksi ja palkitsee parhaat harjoittelupaikat.Haussa on parhaan harjoittelun tarjoava työpaikka, joka palkitaan vuoden lopuksi.

Kilpailusarjoja on kaksi, toinen yliopisto- ja toinen ammattikorkeakoulupuolelle.

– Työharjoittelu on mielestämme opiskelijoille välttämätöntä ja harjoittelu on nopeasti saatava osaksi kaikkia edustamiemme alojen korkeakouluopintoja. Harjoittelijoista ei  kuitenkaan saa muodostua halpatyövoimaa,  jonka työehdoista ei tarvitsisi välittää. Työharjoittelusta on saatava palkkaa ja työnohjauksen tulee olla laadukasta, sanoo toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki Akavan Erityisaloista.

– Haluamme nostaa esille niitä eettisesti toimiva työantajia, jotka tarjoavat kunnollisen mahdollisuuden työharjoitteluun. Hyvästä harjoittelusta hyötyvät opiskelijan lisäksi työnantajat ja koko yhteiskunta, sillä työharjoittelu tasoittaa monin tavoin opiskelijan tietä osaksi tuottavaa työelämää, Luomanmäki sanoo.

Akavan Erityisalat muistuttaa, että korkeakouluharjoittelussa ilmenee jatkuvasti vakavia puutteita, joita osaltaan ruokkii heikko työmarkkinatilanne. Samat sudenkuopat toistuvat: palkatonta harjoittelua, ohjauksen puutetta sekä alaa vastaamatonta harjoittelua. Pahimmillaan opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta työharjoitteluun ollenkaan.

Palkattomassa työharjoittelussa on useita ongelmia, joita harjoittelupaikasta onnellinen opiskelija ei tule ehkä ajatelleeksi. Palkattomassa työharjoittelussa ei synny työsuhdetta, jolloin harjoittelija jää työlainsäädännön sekä mahdollisen työehtosopimuksen tuoman turvan ulkopuolelle. Myös vakuutusturva saattaa jäädä puutteelliseksi, jos korkeakoulu ei ole huolehtinut opiskelijan vakuuttamisesta työharjoittelun ajaksi. Ongelmana on lisäksi, ettei palkaton työharjoittelu kerrytä opiskelijalle työssäoloehtoa eli oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan.

– Työelämävalmiuksia vaaditaan korkeakouluopiskelijoilta entistä enemmän, joten hyvän harjoittelupaikan löytäminen tulisi olla tärkeä asia jokaiselle opiskelijalle. Kannustamme tällä kampanjalla myös opiskelijoita itse hakeutumaan aktiivisesti työharjoitteluihin ja pitämään huolta työehdoistaan harjoittelujaksolla. Tehdään vuodesta 2016 hyvien harjoitteluiden vuosi!

Työharjoittelun oltava pääsääntöisesti palkallista

Akavan Erityisalojen mielestä korkeakouluharjoittelusta pitää saada vähintään työssäoloehdon täyttävää palkkaa ainakin silloin, kun opiskelija tekee jo kertyneellä osaamisella työnantajalle tuottavaa työtä.  Vuonna 2016 työssäoloehdon täyttävä palkka kokoaikatyöstä on 1 173 euroa. Jos työharjoittelu tehdään alalla, jolla noudatetaan työehtosopimusta, palkka määräytyy työehtosopimuksen mukaan.

Palkaton työharjoittelu on perusteltua vain harvoissa tapauksissa, esimerkiksi soveltuvin osin sosiaali- ja terveysalalla. Tällöin harjoittelun ehdot määräytyvät työnantajan ja oppilaitoksen tekemän sopimuksen mukaan. Näissä sopimuksissa määritellään usein esimerkiksi lakisääteinen vakuutusturva. Palkaton työharjoittelu on yleensä luonteeltaan työhön tutustumista.

> Lisätietoa Vuoden harjoittelupaikkakilpailusta

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki, Akavan Erityisalat, 040 700 7800

opiskelija- ja nuorisoasiamies Amalia Ojanen, Akavan Erityisalat, 040 631 0813

asiamies, koulutuspolitiikka, Sonja Mikkola, Akavan Erityisalat, 040 662 0601