Työelämän murroksen ja digitalisaation myötä tulemme näkemään työpakoilla robotteja, jotka syöttävät vastauksia henkilöstölle. He kuuntelevat ongelmia, poimivat sieltä tiettyjä avainsanoja ja kokoavat tiettyjen parametrien perusteella oikeaksi tulkitun vastauksen. Ristiriitatilanteissa robotti heristää sormeaan ja ojentaa työnantajaa. Robotit voivat olla myös kokonaan virtuaalisia ja yhteyden saa omilla mobiililaitteillaan, missä ja milloin vain, 24/7…

Tai sitten ei! Työelämän muuttuessa tarvitsemme työpaikoille aina vaan enemmän sellaisia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita ja halukkaita kehittämään työyhteisöä. Luottamusmies toimii kuuntelijana, sparraajana ja neuvottelijana, mutta ennen kaikkea yhteistyön rakentajana. Mitä enemmän asioista sovitaan työpaikoilla suoraan, sitä enemmän korostuu yhteistoiminnan merkitys. Yhteistoimintaa ei voi robotisoida.

Vaikka maailma meneekin lujaa eteenpäin ja kaikki kehittyy, niin ei pidä unohtaa sitä tosiasiaa, että olemme ihmisiä. Työntekijät ovat ihmisiä ja työantajat ovat ihmisiä. Vaikka ennusteiden mukaan työsuhteetkin muuttuvat ja kaikki työn teon tavat muuttuvat, niin siitä huolimatta me kaikki olemme ihmisiä. Ja hyvä niin!

Ihmisyyteen liittyy inhimillisyys. Luottamusmies toimii parhaiten silloin kun hän osaa lukea tilanteita ja ihmisiä. Varsinasta sovittelijan roolia ei tulisi harteille asettaa, mutta eräänlaisena sillanrakentajana toimiminen ja parhaiden toimintatapojen haarukoiminen yhdessä työnantajan kanssa, auttavat koko työyhteisöä. On hyvä, jos luottamusmieheksi valikoituu henkilöitä, jotka ajattelevat asioita pitkällä tähtäimellä. Kvartaalitaloudessa (ja yhä vain kiihkeämmässä taloudessa) voi joskus olla vaikea sitoutua. Luottamusmies on nimikkeensä mukaisesti luottamusta nauttiva, sekä työntekijöiden että työnantajan suunnalta. Tämänkin saavuttaminen voi joskus viedä aikaa.

Lisäksi tulevaisuuden luottamusmies saa avoimesti tietoa työnantajalta. Yhteistoimintalain hengen mukaisesti työnantaja kertoo yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä realistisesti. Luottamusmiesten tulisi päästä entistä enemmän osallistumaan päätöksentekoon. Työnantajan tulee voida luottaa työntekijöihinsä ja toisin päin. Esimerkiksi todellista valtaa käyttävän hallinnon toimintaan osallistuminen on tässä tapauksessa hyvä väylä. Hallinnon avoimuus on hyvä osoitus luottamuksesta.

On totta, että työntekijöiden omaa tietämystä työelämän pelisäännöistä tulee lisätä entisestään. Eikä voida olettaa, että luottamusmies huolehtii asioista aikuisten ihmisten puolesta. Digitalisaation ja muun kehityksen myötä voimme kehittää luottamusmiehen tehtävää siten, että on erilaisia sähköisiä ja automaattisia apuvälineitä, mutta varsinaista ihmistä niillä ei voi korvata. Sähköisten työkalujen käyttö on enemmän kuin suotavaa, mutta tietynlaista tapauskohtaisuutta ne eivät pysty ottamaan huomioon. Peruskysymyksiin vastaaminen voidaan digitalisoida, mutta ei aitoa ihmisten kohtaamista. Lisäksi asioista pitää puhua silloin kun ne ovat akuutteja ja tärkeitä. Robotti ei tunnista oikeaa hetkeä.

Tulevaisuuden luottamusmies on yhdistelmä näistä: aito, kuunteleva, ajatteleva ja empaattinen ihminen + www.omaluottamusmies.fi -palvelu.