Syömishäiriöliitto SYLIn luottamusvaltuutetulle kiky-neuvottelut tulivat tutuksi. Nyt pohdituttavat sote-uudistus ja rahoituksen jatkuminen.

Specialainen luottamusvaltuutettu Ritva Näräkkä työskentelee Syömishäiriöliitto – SYLIn kordinaattorina Tampereella.

– Työskentelen matalan kynnyksen kohtaamispaikassa eli SYLI-keskuksessa. Työparini kanssa järjestämme koulutusta ja ohjausta myös syömishäiriöön sairastuneita kohtaaville ammattihenkilöille, ja lisäksi kehitämme kokemusasiantuntijapalveluitamme niin Pirkanmaan alueella kuin laajemminkin. Koska Syömishäiriöliitto on melko pieni järjestö, tekee Näräkkä myös valtakunnallisesti näkyvää työtä ja huolehtii mm. valtakunnallisen tukipuhelimen päivystysjärjestelyistä. Monipuolisessa työssä auttaa työnjoustavuus.

– Olemme täällä Tampereen SYLI-keskuksessa halunneet pitää työnkuvamme rajat joustavina – näin pienessä yhteisössä se on parhaaksi koettu tapa huolehtia työssä jaksamisesta. Koulutukseltaan Näräkkä on toimintaterapeutti ja tie SYLIin vei hanketyön kautta.

– Pääsin pääsin paitsi tutustumaan syömishäiriötyön kenttään Pirkanmaalla, rakentamaan yhteistyötä alueella vapaaehtoisvoimin toimineen paikallisyhdistyksen kanssa, myös tekemään kohtaamistyötä sairastuneiden ja läheisten kanssa. RAY-rahoitteinen hankkeen jälkeen saimme jatkoksi kohdennetun toiminta-avustuksen, jonka muassa tuli rahoitus myös toiselle työntekijälle.

Henkilöstön edustaja tuntee taustat

Luottamusvaltuutetun työtä on nyt takana vuoden verran. Tie tehtäviin vei sattuman kautta.

– Luottamusvaltuutetun tehtävää minua ennen hoitanut henkilö ilmoitti toiveestaan siirtyä syrjään, ja olin hänen jälkeensä seuraavaksi pisimpään Syömishäiriöliitossa työskennellyt. Sitä kautta taisin olla luontevin valinta seuraavaksi luottamusvaltuutetuksi. Näräkkä toimii myös henkilöstön edustajana Syömishäiriöliiton hallituksessa.

– SYLIn henkilöstömäärä on kasvanut viime vuosina suhteellisen paljon, ja sen vuoksi pidän hyvänä sitä, että henkilöstöä edustaa ihminen joka tuntee asioiden taustat ja tietää esimerkiksi, miten nykyisiin käytänteisiin on päädytty. Pienen järjestön etuna on hyvä keskusteluyhteys työnantajan edustajaan ja vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat hyvät.

– Meillä on pitkä perinne siitä, että työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan, ja toivon tietysti, että tämä on jatkossakin itsestäänselvyys. Toivon, että saan jatkossakin toimia kokoavana yhteyshenkilönä työnantajan ja työntekijöiden välillä, ja olla mukana kehittämässä järjestömme toimintakulttuuria.

Kiky-sopimus sovittiin paikallisesti

Syömishäiriöliitossa noudatetaan Sosiaa­lialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta ja kilpailukykyneuvottelut tulivat myös Näräkälle tutuiksi.

– Kiky olisi tuonut mukanaan meille työajanpidennyksen. Esitimme kuitenkin perustellusti työnantajalle, että työaikaamme ei pidennettäisi. Esityksemme hyväksyttiin ja laadimme asiasta paikallisen sopimuksen. Työnantajan vastaan tuleminen ilahdutti luottamusvaltuutettua.

Olin aluksi epävarma, kunnes tajusin saavani apua niin omasta ammattiliitostani kuin esimerkiksi YTN:ltä.

– Itse suhtaudun hyvin skeptisesti kuuden minuutin päivittäisen työajanpidennyksen vaikutuksiin työn tuloksissa. Näräkkä kannustaa muitakin järjestössä työskenteleviä lähtemään luottamusvaltuutetuksi. Työ antaa uutta roolia ja näkökulmaa omaan organisaatioon.

– Itse ajattelen asiaa mieluiten sen kautta, että saan olla mukana kehittämässä työpaikkani ilmapiiriä ja toimintatapoja.

– Olin aluksi hieman epävarma, kunnes tajusin saavani apua niin omasta ammattiliitostani kuin esimerkiksi YTN:ltä.

Sote-uudistus haastaa myös SYLIä

Tulevaisuuden haasteita kysyttäessä Näräkkä nostaa esille monia muitakin sosiaali- ja terveysalan järjestöjä pohdituttavan toiminnan rahoittamisen. Nähtäväksi jää kuinka Raha-automaattiyhdistyksen muutos STEAksi vaikuttaa rahoitusten myöntämiseen.

– Syömishäiriöliitolla on paljon potentiaalia kasvuun, ja kohderyhmää tuntuu olevan entistä enemmän. Toivon että voimme jatkossakin olla mukana tarjoamassa vaihtoehtoa oman hyvinvoinnin puolesta. Myös alan kuuma peruna, eli Sote-uudistus tuo myös mukanaan paljon tehtävää niin Syömishäiriöliitolle kuin paikallisesti Näräkän työpaikalle SYLI-keskukselle.

– Tähän liittyen julkaisimme juuri kannanoton, jossa vaadimme, että uudistuksessa muistetaan palveluiden tasavertainen saatavuus, asuinpaikkakunnasta riippumatta. Haasteita siis varmasti riittää.

– Uskon kuitenkin, että yleinen keskusteluilmapiiri on muuttumassa järjestömme näkökulmasta suotuisampaan suuntaan.

– Julkisuudessa on nykyisin paljon erilaisia kehopositii­visuusliikkeitä, jotka luovat toivoa suorituskeskeisyydestä luopumiseen ja antavat välineitä työskentelyyn oman hyvinvoinnin hyväksi.